Американската инвестиционна банка Lehman Brothers губи 3.9 млрд. USD за третото тримесечие, пише Financial Times. Годишният дивидент ще бъде само 5 цента на акция, спрямо 68 цента за 2007 г. Компанията обяви финансовите резултати седмица по-рано, за да внесе яснота и да успокои инвеститорите. Акциите на Lehman, която пострада силно от ипотечната криза, потънаха с 45% вчера заради опасения, че компанията не може да набере нов капитал. В тази насока се водеха преговори с Korea Development Bank, но те не доведоха до положителен резултат. Lehman Brothers предприе и сериозно преструктуриране в опит да излезе отново на печалба. Подразделението, което се занимава с активи на бизнес имоти, ще бъде отделено в самостоятелна публична компания, която ще се казва Real Estate Investments Global. По този начин ще се намалят значително рисковите активи на Lehman в имотния сектор.