На заседанието си на 04.04.2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че Прилага принудителна административна мярка за отнемане правомощията на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява Интерактив кампъни ЕООД (предишно наименование Глобал Маркетс ООД) и назначава Калин Николов Клисаров за квестор на дружеството.