Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са произвели 38% от електроенергията на ЕС през 2020 г., изпреварвайки въглищата и природният газ, и вече са основен източник на електроенергия за първи път в Европа. Това сочи нов доклад, публикувани в понеделник от мозъчните тръстове Ember и Agora Energiewende, цитиран от Euractiv.

Според доклада, делът на изкопаемите горива в електроенергийния микс е спаднал до 37%, докато останалите 25 на сто идват от ядрената енергетика.

Както вятърната, така и слънчевата енергия са увеличили капацитета си през 2020 г., произвеждайки съответно 14% и 5% от електричеството в ЕС. Заедно те генерираха една пета от електроенергията на общността.

Останалият дял от ВЕИ (19%) се доставя главно от ВЕЦ и биомаса. Те обаче са останали стабилни през последните години и са спрели растежа си.

3e-news.net

"В началото на десетилетие за глобални климатични действия е задоволително, че Европа вече е достигнала тази точка на преобръщане на зелената енергия. Бързият растеж на вятърната и слънчевата енергия принуди въглищата да намаляват, но това е само началото", смята Дейв Джоунс, старши анализатор на електроенергийните пазари в Ember Climate. Ръстът на ВЕИ и намаляването на въглищата и газа означава, че производството на електроенергия в Европа е било с 29% по-чисто в сравнение с 2015 г.

"Европа разчита на вятърната и слънчевата енергия, за да гарантира, че не само въглищата ще бъдат поетапно премахнати до 2030 г., но и ще заменят производството на природен газ, ще заменят затварящите се атомни електроцентрали и ще отговорят на нарастващото търсене на електричество от електрически автомобили и термопомпи", добавя Джоунс.

В перспектива, обаче, има много предизвикателства. ЕС има обвързваща цел да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до 32% от общия си енергиен микс до 2030 г. спрямо малко под 20% в момента. Но тази цел ще трябва да бъде повишена до 38-40%, за да се изпълнят актуализираните климатични цели на блока за 2030 г., смятат от Европейската комисия.

През 2020 г. капацитетът на вятъра и слънцето се е увеличил с 51 тераватчаса - много над средния - но проучването на мозъчния тръст казва, че ще трябва да се увеличава със 100 TWh годишно, за да изпълнят новите цели на ЕС в областта на климата.