Вече съществуват компании, които разполагат с технологии за добър енергиен преход от въглища към възобновяеми източници на енергия. Те могат да оборудват еднофамилни и многофамилни къщи, както и цели квартали с ново строителство с автономни енергийни системи, състоящи се от: горивни клетки, електролизатори, батерийни буфери и инвертори. Това съобщи Герд Байог, генералният директор на германската компания General Bajog Electronic, на конференцията конференцията "Зелена икономика и заетост".

Специалистът пояснява, че енергийните системи са изградени от модули. Това означава, че всеки отделен компонент може да бъде допълнен, изцяло разширен или подменен. В системата могат да бъдат интегрирани и чужди продукти. Целта е ползвателят да бъде гъвкав и да може да продължи да използва вече съществуващите енергийни и отоплителни системи.

Възможно е всички налични енергийни системи да имат връзка в конкретна система за енергийно управление и да се управляват икономически изгодно и енергоефективно. Всеки проект е индивидуален и се вземат предвид всички характеристики. Управлението се случва дистанционно и онлайн, всяко семейство има достъп до всички данни за своето потребление, допълва Герд Байог.

Възможно е да се създаде енергийно независим квартал

Как изглежда една пълноценна енергийна инфраструктура за енергийно независим квартал с ново строителство с централен резервоар за водород (Н)? Това е сложен организъм, но работи по съвсем ясен механизъм, който всеки от нас трябва да се опита вече да разбира и да осъзнава като възможен. Вместо да се правят големи инвестиционни разходи за всяка отделна сграда, може да бъде положен само един захранващ кабел за цялата сграда.

Освен това, във всяка сграда може да се инсталира въздушна термопомпа, която да осигурява индивидуално отопление и охлаждане. Електричеството за съхранението на водорода се подава към енергийния център от всеки покрив (ФВ). Там водородът се генерира и съхранява централно.

През нощта или в изключително облачни дни водородът захранва горивните клетки, които от своя страна зареждат буфера на батерията. Буферът на батерията от своя страна захранва инверторите в контролния център. Оттам нататък всички сгради получават променливо напрежение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината и по този начин могат да захранват цялото си домакинство, включително топла вода чрез нагреватели в резервоара за съхранение на вода и за подово отопление (ниска температура), ако семейството не желае въздушна термопомпа.

3e-news.net

Примерът на германския град Бад Лаухщедт

Той е малък, намира се в Саксония-Анхалт, Североизточна Германия, но когато бъдат изградени хранилищата за водород под земята, нищо няма да се вижда. Защото те се изгражда на дълбочина между 700 и 900 метра и е заобиколено от солен слой. Подземното съхранение на водород е известен метод - фирма VNG вече има пуснати в експлоатация няколко такива хранилища, наречени каверни, в Бад Лаухщедт. Към тях предстои да се добави подземно хранилище за водород със значителни размери: половин километър дължина и 100 метра дълбочина. В него могат да се съхраняват до 3.800 тона водород - количество, достатъчно да захрани с електричество 4 000 домакинства за една година. Или казано по друг начин - хранилището ще може с едно напълване да захранва Бад Лаухщедт с електроенергия в продължение на пет години.