"Планът ни за 2022 г. включва завършване на проекта за производство на енергия от природен газ. По график още преди началото на новия отоплителен сезон трите газови когенератора ще бъдат пуснати в работен режим". Това заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на "Топлофикация Перник".

Той посочи, че паралелно се провежда административна процедура за използване на биомаса за осигуряването на екологично отопление за крайните потребители. Инж. Стойнев коментира, че имат намерение да произвеждат енергия и от друг зелен източник - биогаз.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" заяви, че планират да закупят още два газови генератора, чието използване ще намали значително количеството използвани въглища. По думите му инвестицията е част от стратегията на предприятието за по-зелено производство на енергия. Той посочи, че чрез постепенно премахване на въглищата като гориво, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии.

"По план започна годишният планов ремонт и профилактика. Извършваме подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа и мощностите. Ще приключим с подобренията преди началото на новия отоплителен сезон." заяви инж. Стойнев. Той подчерта, че благодарение на ремонтитните дейности се гарантира надеждата експлоатация на съоръженията. По думите му за тях е важно да гарантират топлина и комфорт в домовете на клиентите през зимата.

Като един от големите работодатели в Югозападния въглищен регион, инж. Чавдар Стойнев беше категоричен, че тяхната мисия е да реализират успешно цялостната трансформация на "Топлофикация Перник" като в следващите години намерението им е да произвеждат енергия единствено от екологични горива.

По проблема с доставките на природен газ директорът на "Топлофикация Перник" коментира, че за да продължи да работи нормално, бизнесът има нужда от спокойствие, сигурност и предвидимост. Той изрази надежда, че ще бъдат осигурени необходимите количества природен газ занапред. "Две години работим усилено за включването в експлоатация на газовите конегератори. Надявам се да има осигурено гориво на достъпна цена, за да можем да предоставим надеждно и екологично отопление за крайните потребители." обясни инж. Стойнев. Според него е необходимо да се помисли за прилагане на мерки, с които ще се подпомогне бизнесът. По думите му увеличението на цената на основните компоненти - горивата и въглеродните емисии са поставили всички топлофикации в изключително трудно положение.

"Зелената трансформация трябва да обхване не само енергийния сектор, но и останалите, включително индустрията, транспорта, търговията. Трябва да се инвестира в развитието на иновациите и науката", подчерта инж. Чавдар Стойнев.