Слънчевите фотоволтаични инсталации на покривите ще нараснат през следващите три години. Общият им капацитет ще достигне 94,7 гигавата (GW) до 2025 г. Това показва анализ на Rystad Energy.

Изградените на покривните инсталации са се увеличили с 64% за пет години - от 36 GW през 2017 г. до 59 GW през 2021 г. и сега представляват 30% от общия глобален слънчев капацитет.

Ръстът се дължи главно основно на Китай, където инсталации на слънчеви мощности на покривите са се увеличили от 19,4 GW през 2017 г. на 27,3 GW през 2021 г., констатират от Rystad. Преди 2017 г. слънчева енергия от покривите почти не съществувала в Китай, където инсталирана мощност тогава е била само 4 GW през 2016 г. 

Увеличаването на капацитета в този сегмент се дължи основно на стимулите и положителните политики, въведени от много страни за насърчаване, особено на преференциалните тарифи (FiTs), които гарантират цена над пазарната за производителите.

Австралия е водеща в света по покривни фотоволтаични инсталации на глава от населението със 746 вата (WDC) на човек. След нея се нареждат Германия - 668 WDC на човек и Япония - 353 WDC на човек.

Австралия, САЩ и Обединеното кралство са единствените страни в списъка на първите 10 държави по общ инсталиран капацитет на покрива, където повечето от слънчевите системите са предназначени за захранване с енергия на жилищата. Това се дължи на комбинация от фактори, включително стимули (FiTs и безвъзмездни средства), висок дял на собствениците на жилища и на значителния брой покриви с подходящо пространство. От не по-малко значение е и добрия слънчев ресурс (въпреки че това не се отнася за Великобритания), посочват експертите.

За разлика от тях, другите водещи страни или нямат достатъчно слънчеви ресурси, или липсват стимули за подобряване на конкурентоспособността на фотоволтаичните системи на покрива. Също така и поради факта, че или по-голямата част от живеещите в тези имоти или апартаменти са или под наем, или не са в състояние да инсталира слънчева енергия.

"Малките слънчеви фотоволтаични инсталации, включително тези за жилищни, търговски и промишлени (C&I) нужди и проектите извън мрежата, набират скорост, подкрепени от икономиката и политиките. Като ключови пазари се очертават Китай, Япония, Германия, САЩ и Австралия.

Основните двигатели за силното усвояване в жилищния сектор включват високите разходи за електроенергия на дребно, ниските системни разходи, високите FiTs и наличното покривно пространство", казва Gero Farruggio, ръководител на изследванията за възобновяеми източници в Rystad Energy.

3e-news.net