Доставките на електроенергия от слънчеви централи в Европейския съюз през периода юни-юли са нараснали до рекордна стойност през 2021 година и се равняват на 10 процента от електричеството, произведено в региона, сочи проучване на независимия изследователски център Ембър (Ember), цитирано от Ройтерс и БТА.

27-те страни членки са произвели близо 39 тераватчаса (TWh) електроенергия от слънчеви панели през юни и юли, което е с 10,9 тераватчаса повече в сравнение с 2018 година, сочат данните на Ембър.

Нови рекорди са достигнати в осем страни от ЕС, сред които Испания и Германия, на фона на увеличеното производство и употреба на слънчеви панели.

Според анализатора от Ембър Чарлз Мур има впечатляващи "зелени наченки" на основни пазари, където слънчевата енергетика се развива бързо, но като цяло растежът й не е достатъчен.

Общото производство от слънчеви панели изостава от производството на електроенергия от въглища, което възлиза на 14 процента в този регион през юни и юли 2021 година, се казва в доклада.

Като част от климатичната си политика Европейската комисия предложи преразглеждане на правилата за възобновяемата енергия, определящи колко бързо съюзът трябва да увеличи употребата на източници като вятъра, слънцето и биомасата. Брюксел определи междинна цел ЕС да увеличи дела на тези възобновяеми енергии до 40 процента от крайното потребление до 2030 година вместо определените през 2019 година 20 на сто.

Данните на Ембър показват, че Германия има най-голям дял производство на слънчева енергия в региона, между 11,5 и 13,4 тераватчаса, което представлява 17 процента от общата електроенергия, произведена в страната през лятото на 2021 година.

Испания отчита най-голямо разрастване на сектора през летния период в разстояние на четири години, като е увеличила производството над два пъти - от 3,1 тераватчаса през 2018 до 6,4 тераватчаса през 2021 година - което представлява 16 процента от общата електроенергия, произведена в страната през 2021 година.

След нея е Нидерландия, с втори най-силен растеж за четири години, като производството от слънчеви панели почти се е утроило - от 1,1 тераватчаса през 2018 година до 3,2 тераватчаса през 2021 година, увеличавайки дела на тази енергия от 10 до 17 на сто.

Същественото увеличение в тези две страни се дължи на амбициозно законодателство, отбелязва Чарлз Мур.

Италия е трети най-голям производител на електроенергия от слънчеви панели през 2021 година, но няма съществен растеж за този период - от 5,7 тераватчаса до 6 тераватчаса.

Доставките на електроенергия от слънчеви инсталации в ЕС-27 са нараствали средно с 14 тераватчаса годишно през 2019 и 2020 година и се очаква също такъв растеж и през 2021 година. За постигане на климатичната цел през 2030 година обаче е необходимо производство от 30 тераватчаса годишно, отбелязват авторите на проучването.