Втората седмица на месец август в сегмента "ден напред", с ден за доставка 9 август, стартира с два пъти по-високи цени на електроенергийните борси в Испания, Италия, Хърватия, Словения, Унгария, Румъния, Сърбия, България и Гърция, сочи статистиката на energylive.cloud. Западните европейски електроенергийни борси започнаха ден по-късно да догонват ценовите нива, постигнати на посочените по-горе страни. На пръв поглед сякаш се постигна равновесие. И след три дни, с ден за доставка 12 август, цените на електроенергийните борси в Германия и Франция се оказаха много близки до тези на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ), когато бе достигната цена при затваряне на търговията от 211.48 лв. за MWh (108.30 евро за MWh).

В Германия цената достигна 106.54 евро за MWh, във Франция 104.94 евро за MWh. На Иберийския пазар остана доста по-високи - 115.83 евро за MWh, в Италия също - 118.93 евро за MWh, а в Унгария и Румъния скочи още по-нагоре - до 134.5 евро за MWh, в Гърция - 110.26 евро за MWh. Всъщност, проследяването на постигнатите стойности още с ден за доставка 11 август показваше разнопосочна динамика, което се затвърди и с ден за доставка 13 август, когато на основните западни пазари ценовите нива тръгнаха надолу, а на другите - на изток и на юг се повишиха, като този в България например, спрямо ден по-рано (ръст с 4.3 % до 112.81 евро за MWh), Гърция (ръст с 2.3 % до 112.81 евро за MWh), Испания и Португалия (увеличение с 1.3 % до 117.29 евро за MWh).

Въпреки спада, с наближаването на почивните дни разликата и разнопосочната динамика на европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" се запази.

Новата седмица, стартираща на 16 август, задълбочава разликата. Все пак август е летният отпускарски месец, и във Франция цената от 47.4 евро за MWh изглежда нормална предвид търсенето от една страна и мощното производство на ядрена енергия от друга (около 74 % от производството е от АЕЦ). Тези наглед малки, но значими за август фактори не могат да бъдат изключени, въпреки че са краткосрочни.

Затова сравненията, които се правят за българския електроенергиен пазар с този на Германия е некорктен, тъй като се изключват важни фактори, които влияят върху цените. Германия, въпреки отказа от ядрена енергия, все още разчита на 15 % от ядрените си мощности, над 23 % от производство от въглища, но и на над 30 % от ВЕИ, от които 20 % вятърни мощности. В България обобщените данни сочат за 36 % ядрени мощности, близо 39 % въглищни и около 14 % хидроенергийни. Вятърните ни мощности особено през горещите дни достигат до 2 процента, фотоволтаиците до 12-13 % в определени часове, а тъй като съхранение няма, променливостта е от съществено значение. Така че сравнение по тези показатели, а и по износ е некоректно.

Търсене на електроенергия, вятър и слънце

Производството на слънчева енергия по предварителни данни в началото на август отбеляза спад на пазарите на Германия, Франция и Португалия. На някои от пазарите понижението достига дори до 14 %, но през миналата седмица се възстанови, сочат предварителните данни.

По отношение на производството на вятърна енергия, на повечето пазари се наблюдаваше почти същата картина - предварителните данни са за спад през седмицата юли-август между 16 до 30 %. Като цяло очакванията са за влошаване на производството, с изключение на Германия.

Търсенето на електроенергия от края на месец юли върви към понижение на повечето европейски пазари в сравнение с по-ранни периоди. Намаление от 10% е отчетено в Италия и 7,0% във Франция, което е свързано и с температурите, отчетени там за съответен период от време, както и от намаляването на трудовите дейности поради летните ваканции. На останалите пазари намаленията варират между 1,9%и 4,9%, с изключение на белгийския пазар, където е отчетено по-високо търсене с 1,6%.

За втората седмица на август предварителните данни за търсене на електроенергия показват, че предстои да се отчете слабо възстановяване на повечето европейски пазари.

3e-news.net