Въпреки рекордните 60 гигавата постоянен ток (GWDC) за разширяване на слънчевия фотоволтаичен капацитет през 2023 г., производството на слънчева енергия в Европа отбеляза скромно увеличение от около 20%. Тази година обаче ще бъде различна.

Rystad Energy прогнозира, че слънчевата фотоволтаична (PV) енергия ще нарасне с около 50 тераватчаса (TWh) през 2024 г. - увеличение за първи път, от който и да е друг източник за производство, поради големите мощности в региона, като водеща е Германия. Очаква се производството на вятърна енергия също да се увеличи през 2024 г. Темпът на ръст обаче няма да съвпадне с този от 2023 г., когато производството на вятърна енергия се увеличи с 50 TWh благодарение на допълнителни мощности и по-ветровита година, особено през последното тримесечие, информира в поредната си визия по темата компанията за анализи RystadEnergy.

През 2023 г. Германия се превърна от основен износител на електроенергия в нетен вносител. На фона на затварянето на атомните си електроцентрали, ниското производство на слънчева енергия и по-евтината електроенергия, предлагана от други пазари, производството от конвенционални въглищни мощности в Германия беше по-малко в сравнение с предишните години. В резултат на това Германия разчита все повече на внос от Франция и Дания. Това подчерта значението на диверсификацията на енергийните източници, тока че да се гарантира енергийната сигурност и намаляване на зависимостта от внос.

Сега Германия е на път да заеме водеща роля на европейския пазар на слънчева енергия, добавяйки повече капацитет, от която и да е друга страна през 2024 г., продължавайки тенденцията от 2023 г. Освен това тази година се очаква да станем свидетели на значително подобрение на слънчевото излъчване, което ще бъде връщане към нормалното състояние след сравнително слабата предходна година.

През 2023 г. Германия бе наблюдаван рекорден ръст от над 14 GWDC, което се дължеше основно на изградените фотоволтаични системи на покривите, отбелязват от Rystad. Около 6,5 GWDC са изградените в Германия слънчеви системи за жилищата. Те захранват годишно близо 1,3 милиона домакинства. Други 3,5 GWDC са инсталираните мощности в търговския и промишлен сектор (C&I), а повече от 70% от добавения капацитет е от инсталации на покривите, които изиграха решаваща роля в растежа на слънчевата фотоволтаична енергия в Германия и Европа, заявяват експертите.

Rystad Energy очаква тенденцията за добавяне на възобновяеми енергийни източници през 2024 г. да продължи, като слънчевата енергия ще е водеща по ръст, както капацитет, така и на производство. В комбинация с по-стабилно ядрено производство, очакваме това да доведе до допълнителен спад в търсенето на енергия от изкопаеми горива в Европа, пишат анализаторите.

Тъй като търсенето на електроенергия в Европа нараства леко, можем да заключим, че страните задоволяват това нарастване изцяло от възобновяеми източници. Това показва, че повишаването на възобновяемата енергия е повече от достатъчно, за да покрие на ръста на търсенето, поради което наблюдаваме спад в използването на изкопаеми горива, коментира Vegard Wiik Vollset, ръководител на отдела за изследвания на възобновяеми енергийни източници и енергия от Rystad.

Тъй като в цяла Европа се изграждат и добавят нови мощности, се очаква производството на вятърна енергия да се увеличи с 38 TWh през 2024 г. Въпреки това, очакването е за нови мощности от само около 25 GW, което е много по-малко от необходимите на Европа, за да постигне амбициозните цели за декарбонизация.

EDF, най-големият оператор на ядрена енергия в Европа, планира да увеличи производството си през 2024 г. след разрешаване на проблемите с корозията на атомните си централи си, което предизвика напрежение през 2023 г. И все пак едно от трите планирани спирания на 13 атомни електроцентрали може да бъде удължено, и може да засегне до пет централи. Въпреки това се очаква ядреният сектор на Европа да генерира 20 TWh повече през 2024 г., отколкото през 2022 г. Въпреки това се очаква производство от ядрени мощности все още да е по-ниско от нивата преди 2022 г. поради намаляващия капацитет от АЕЦ.

Очаква се през 2024 г. производството на електроенергия от изкопаеми горива да продължи да намалява, но с много по-бавен темп в сравнение с 2023 г. Намалението се очаква да бъде от порядъка на 60 TWh поради леко увеличение на общото търсене на електроенергия в Европа през същия период. Балансът между въглищните и газовите централи ще зависи от ценовата конкурентоспособност на тези два източника, посочват още от RystadEnergy.

3e-news.net