Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди доклад във връзка с внесеното на 10 декември заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цената за януари 2022 година, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, предаде БТА.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 януари 2022 г. да стане 117,12 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За декември утвърдената от регулатора цена е 102,33 лева за мегаватчас. Това означава, че увеличението ще е малко над 14 процента.

На откритото заседание изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов коментира, че цената на природния газ за българския пазар за януари се очаква да бъде малко по-висока от предложената в заявлението на дружеството. В актуализираното заявление, което ще бъде внесено в КЕВР на 1 януари сутринта, ще бъдат отчетени всички промени, които са настъпили за периода 10-31 декември, уточни Павлов.

Той изтъкна, че цените на европейските газови пазари са се повишили. Само за миналата седмица са отчетени рекордни цени на природния газ, които са достигнали дори до 180 евро за мегаватчас. Но за доставка месец напред цената се движи в рамките на 120 евро за мегаватчас. Към датата на заявлението на "Булгаргаз" стойностите са били около 93-94 евро за мегаватчас, припомни Павлов. Освен това и петролните продукти също са поскъпнали.

"Няма начин да не се повиши, защото тези цени се диктуват от фактори, извън пределите на страната, и "Булгаргаз" няма как да не ги отрази", заяви Павлов.

Затова по думите му по всяка вероятност увеличението ще бъде повече от прогнозируемото в заявлението на 10 декември.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД отбеляза обаче, че въпреки увеличението общественият доставчик ще продължава да продава на своите клиенти природен газ на значително по-ниски цени спрямо действащите в региона и в Европа. При всички положения природният газ в България ще бъде с над 30-35 процента по-евтин и тази тенденция продължава повече от 11-12 месеца, добави Павлов. По изчисления на "Булгаргаз" всички ползи, които са прехвърлени на топлофикационните, газоразпределителни дружества и индустрията, са в размер на 675 млн. лева. Това се виждало и в заявките, които клиентите дават към българския обществен доставчик. Тази година потреблението ще бъде с най-високо в последните 10 години.

Окончателно решение за утвърждаване на цената на природния газ от 1 януари, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, КЕВР ще вземе на закрито заседание на 1 януари 2022 г. от 14:00 часа, съобщи председателят на регулатора Иван Иванов.

Булгаргаз" добива количества природен газ от газохранилището в Чирен, които се нагнетени през лятото, съгласно утвърден график на "Булгартрансгаз".