Глобалните емисии на метан от добива на въглища могат да се увеличат с до 21,6 процента, ако всички нови минни проекти, които се разработват, влязат в експлоатация. Това сочи доклад на американската екологична група "Глобъл енерджи монитор" (Global Energy Monitor), цитиран от Ройтерс и БТА.

В доклада се казва, че емисиите на метан от световните въглищни мини възлизат на 52,3 милиона тона годишно в сравнение с отделяните 39 милиона тона годишно от добива на петрол.

Ако бъдат завършени новите минни проекти, емисиите ще се увеличат с още 11,3 милиона тона годишно.

"Въглищната епоха може да свършва, но емисиите на метан от нови и действащи мини може да представляват също толкова голяма заплаха за климата в момента, колкото и емисиите на петрол или газ", каза Райън Дрискъл Тейт, автор на доклада.

Метанът е 25 пъти по-силен парников газ от въглеродния диоксид.

Годишните емисии на метан от минна дейност в световен мащаб са еквивалентни на 4,32 милиарда тона въглероден диоксид, осреднени за 20-годишен период, което е сравнимо с всички емисии на китайския енергиен сектор захранван от въглища за година, според "Глобъл енерджи монитор".

Потенциалните 11,3 милиона тона метан от нови проекти за добив на въглища са еквивалентни на годишните емисии на парникови газове от въглища в САЩ, се казва още в доклада.

Големи обеми метан, съхраняван във въглищните пластове, се издигнат в атмосферата по време на процеса на добив, въпреки че в някои региони богати на метан, включително китайската провинция Шанси, се опитват да събират и използват газа като енергиен източник.

Китай, най-големият производител на въглища в света, е отговорен за 73 процента от световните емисии на метан от въглищни мини, като само на Шанси се падат около 13,1 милиона тона годишно.