Два обновени климатични сценария за енергийното развитие представя в доклада си New Energy Outlook 2024, компанията за проучвания BloombergNEF (BNEF) - за нулев баланс на емисиите (NZS) и базов сценария за икономическия преход (ETS). Те са много различни един от друг. Докато първият сценарий описва траектория, съответстваща на целта на Парижкото споразумение (BNEF определя "температурна цел" от 1,75 градуса по Целзий, която може да бъде достигната с 67% вероятност), сценарият ETS описва действия, които биха довели до 2,6 градуса затопляне.

По-рано тази година BNEF съобщи, че глобалните инвестиции в енергийния преход са нараснали със 17% през 2023 г. до 1,8 трилиона долара. Новият доклад казва, че инвестициите трябва да се увеличат значително, тъй като изменението на климата се засилва и са необходими по-големи решения по-рано.

Осъществяване на сценарият на NZS изисква потреблението на петрол, газ и въглища да достигне своя пик към днешна дата и да започне да спада рязко от 2025 г. Могат да настъпят бързи промени в краткосрочен план поради бързото разрастване на технологиите за чиста енергия.

По-специално, става въпрос за утрояване на световните мощности за възобновяема енергия до 2030 г., бързото разпространение на електрически превозни средства, чийто дял в продажбите трябва да достигне 100% до 2034 г., както и масовото разширяване на технологията за улавяне на въглероден диоксид (CCS), съхранение на енергия и ядрена енергия до 2030 г. По-специално CCS технологиите ще изискват инвестиции от 6,8 трилиона долара до 2050 г. за улавяне на емисии не само от промишлеността, но и от енергийния сектор.

Източник: BloombergNEF (BNEF)/3eNews

Трябва да се отбележи, че не всички "необходими условия", изброени от BNEF, са реалистични. Например, няма достатъчно предпоставки за сериозно ускоряване на внедряването на CCS и развитието на ядрената енергетика. В същото време четири от деветте стълба - възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия, мрежи и електрически превозни средства - вече са "зрели, комерсиално мащабируеми технологии с доказани бизнес модели". Развитието им трябва да се ускори, но практически няма технологичен риск, икономиката е ясна, моделите за финансиране са разработени.

Това, което очевидно е реално, е развитието на възобновяемите енергийни източници. Делът на възобновяемите източници в световното производство на електроенергия през 2050 г. ще варира от 70% в сценария ETS до 81% в сценария NZS. Разбира се, слънчевата и вятърната енергия абсолютно доминират тук, с дял от около 60% в ETS и около 75% в NZS. Комбинираният инсталиран капацитет на слънчева и вятърна енергия ще достигне 31 TW (31 000 GW) до 2050 г. в Нова Зеландия. За целта ще бъдат използвани 2,9 милиона квадратни километра от земната повърхност. Позволете ми да ви напомня, че според водещия доклад на МАЕ (World Energy Outlook 2023), делът на слънчевата и вятърната енергия в света ще достигне от 54 до 72% до 2050 г., в зависимост от сценария.

Системите за съхранение на енергия трябва да достигнат 4 TW до 2050 г. в сценария на NZS, 50 пъти повече от днес.

Също така подчертаваме, че BNEF значително, с 20%, намали прогнозата си за потреблението на водород в сценария NZS - до 380 милиона тона през 2050 г. - в сравнение с миналогодишната версия на доклада. Авторите смятат, че е малко вероятно водородът да играе важна роля в сектори като отопление или автомобилен транспорт. Вероятно "охлаждането" е причинено от бавното изпълнение на водородни проекти, както и от покачването, противно на очакванията, на цените на електролизаторите.