Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България продължава да бъде доминиран основно от местни инвеститори, като те запазват контрол над около 70 процента от компаниите. Това показва ежегодният анализ на ВЕИ индустрията, изготвен от бизнес и новинарска агенция SeeNext и адвокатско дружество "Гугушев и партньори", съобщи БТА, катпо се позова на информация от агенцията.

Анализът обхваща 480 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка, строителство, инженеринг или разработване на проекти за електроцентрали за възобновяема енергия, както и с производството на батерии, двигатели, турбини и друго оборудване за ВЕИ съоръжения.

Според доклада динамичността в броя на новосъздадени компании сочи към спад - през 2022 г. са създадени две нови ВЕИ компании.

В анализа се посочва, че Италия и Германия продължават да бъдат водещите чуждестранни инвеститори в сектора у нас. Топ 10 на чуждестранните инвеститори във ВЕИ се допълва от компании от Чехия, Люксембург, Унгария, Австрия, Унгария, Кипър, Холандия и Турция, от 2022 г. и Япония.

При новоинсталираните мощности фотоволтаиците бележат забележителен ръст, се отчита в доклада. Според него общият капацитет на соларните паркове в България в края на 2022 г. скача с 38,5 процента спрямо предходната година, докато при останалите източници на енергия почти няма промени.

В областта на системите за съхранение на електрическа енергия, България направи някои важни промени в регулаторната рамка през последната година в съответствие с амбициите, изразени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакванията са тази тема да продължи да бъде фокус на следващи промени в Закона за енергетиката, се отбелязва в доклада.