Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов поиска от министъра на енергетиката информация във връзка с изразено становище относно формиране на цена на природния газ за януари 2022 г., съобщиха от регулатора.

"На брифинг на 12.01.2022 г. заявявате, че е имало достатъчно инструменти за "различен микс" за регулирания пазар на природен газ. Посочвате, че според анализите на Министерство на енергетиката (МЕ) цената на природния газ от 1 януари 2022 г. е можело да бъде 107,60 лв за мегаватчас, което е ръст от 5,15 процента, а не както предложи "Булгаргаз" ЕАД и енергийният регулатор утвърди - с 30 на сто. Заявявате също, че не са използвани всички възможности и не е спазена нормативно заложената схема с приоритет да се използва газът от различни източници с най-ниски цени", пише Иванов.

Във връзка с това заявление, председателят на КЕВР моли енергийния министър да предостави изготвения от експертите на МЕ анализ, както и данните и информацията, които са били използвани. Целта е членовете на КЕВР да се запознаят с тях и да направят преценка на основателността на твърденията от регулаторна гледна точка.

След получаването на отговор от Министерство на енергетиката и след провеждането на анализ на експертно ниво от страна на регулатора, КЕВР ще информира обществеността за своето становище, пише в съобщението.