Производствените разходи на чист водород може да бъде драстично намалени до средата на века, ако ЕС създаде специална пазарна структура за разработване на този вид гориво. Това мнение изразяват специалисти от индустрията, цитирани от Euractiv. Междувременно екологичните групи са скептични към появата на водородната икономика.

"Нуждаем се от капиталови и оперативни разходи ..., за да доведем цената на възобновяемия водород от "шампанско до просеко (италианското пенливо вино - б.р.)" и по-късно до "трапезна вода", заяви метафорично Йорго Чацимаркакис, генерален секретар на индустриалната асоциация Hydrogen Europe.

Той говори по време на събитието за представяне на Пътна карта за водородната индустрия - насоките за политиката, предложена от индустрията, която очертава път към създаване на европейска водородна икономика. Според Чацимаркакис, регулаторите не могат просто да копират и поставят законите, приложими понастоящем за газа, и да ги използват, за да развият европейски водороден пазар. Това е така, защото двата пазара са фундаментално различни, твърди той, като посочва като пример приложения за крайна употреба като горивни клетки, използвани в превозните средства.

Вместо това, от Hydrogen Europe предлагат отделна правна рамка за водорода, основана на два стълба - пазари и инфраструктура - за отключване на необходимите инвестиции. За тази цел от асоциацията предлагат облекчаване на правилата на ЕС за държавна помощ за водород и ги прави допустими за по-големи субсидии от националните правителства, като ги маркира като важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI).

Препятствията пред водорода

Днес водородът представлява само малка част от енергийния микс на ЕС и над 95% от него идва от изкопаеми горива, основно се произвежда чрез природен газ. Това ще трябва да се промени, тъй като Европа се стреми да постигне климатична неутралност до 2050 г. Първо, доставката на възобновяема енергия ще трябва да се удвои поне до 2030 г., за да произведе необходимото количество електроенергия за захранване на електролизаторите и да генерира достатъчно количество чист водород.

И това ще изисква по-бързи процедури при разрешителните за вятърните паркове.

Всъщност разрешаването "е най-голямата пречка за увеличаването на възобновяемите енергийни източници днес", каза Джайлс Диксън, главен изпълнителен директор на индустриалната асоциация WindEurope. "Процедурите за разрешаване на процеси отнемат твърде много време и са твърде обременителни", добави Ан Метлер, вицепрезидент за Европа в Breakthrough Energy - инвестиционен фонд, председателстван от американския милиардер Бил Гейтс. Метлер призова държавите от ЕС да опростят процедурите и да ускорят внедряването на електроенергия от възобновяеми източници, за да осигурят достатъчен капацитет за производство на чист водород.

Зелен скептицизъм

Природозащитниците изразиха съмнения относно появата на евтини, обилни количества зелен водород. "Водородът никога няма да бъде евтин като "чешмяната вода", най-много да е като "просеко", заяви Дрис Аке, директор на енергийните системи в European Climate Foundation. "Водородът е силно преработен, неефективен енергиен носител, който винаги ще бъде оскъден и скъп", припомня Аке, намалявайки очакванията, че водородът може един ден да замести изкопаемите горива.

"Няма такова нещо като водородна икономика", добави той. "Да не забравяме, че ролята на водорода в беземемисионната икономика ще бъде снижена от действителните гиганти, а реалните герои на климатичните действия са слънцето, вятъра и директната електрификация", смятат специалистите."

3e-news.net