В доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), публикуван преди ден, се прогнозира, че потреблението на въглища в Европейския съюз ще нарасне със 7% през 2022 г. в допълнение към миналогодишния скок от 14%. Това се дължи на търсенето от електроенергийния сектор, където въглищата все повече се използват за заместване на газ, който е в недостиг и претърпя огромни скокове на цените след нахлуването на Русия в Украйна.

Няколко страни от ЕС удължиха живота на въглищните централи, планирани за затваряне, отварят отново затворени мощности или се повишават горните граници на работното им време, за да намалят потреблението на газ. Но на Европа се падат само около 5% от световното потребление на въглища.

Тъй като растящите цени на природния газ направиха въглищата по-конкурентоспособни на много пазари, международните цени на въглищата на свой ред се покачиха, достигайки три пъти пикови за всички времена стойности между октомври 2021 г. и май 2022 г. Санкциите и забраните за руски въглища след инвазията на Русия в Украйна разстроиха пазарите, а проблемите в други големи износители допринесоха и за недостига на доставки.

Тъй като други производители на въглища са изправени пред ограничения при заместването на руското производство, цените на фючърсните пазари на въглища показват, че се очакват напрегнатите пазарни условия да продължат и през следващата година, дори и след това.

3e-news.net