Южнокорейската компания "Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън" (Hyundai Engineering & Construction Co) е единствената от петте проявили интерес компании, останала в кратката листа на кандидатите за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000.

Това става ясно от публикувано в петък съобщение на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. 

Пет са фирмите, проявили интерес за участие в процедурата по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8 блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000: "Флуор" (Fluor B.V.), "Бехтел" (Bechtel Nuclear Power Company Limited), "Хюндай" (Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.), консорциум с лидер "Чайна Нешънъл Нюклиър Корп." (China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и "Чайна Енерджи енджиниъринг Корп." (China Energy Engineering Corporation Limited).

Процедурата е в изпълнение на решение на Народното събрание от 18 декември 2023 г. Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г.  

"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД посочва, че комисията е направила избора си, като се е спряла на "Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън" на принципа "минава/не минава" ("pass/fail") "след извършена проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на:

  • изискуем инженерно-технически и строителен опит и експертиза;
  • икономически и финансов капацитет;
  • наличие на всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията посочени в обявата за изразяване на интерес.

Към кандидатите бяха поставени следните изисквания:

  • да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум два ядрени блока;
  • да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години;
  • да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба за петгодишния период от 2018 до 2022 г.

В съобщението се подчертава, че Съветът на директорите на "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности" ЕАД е приел и одобрил доклада на комисията на 13 февруари.

Още в четвъртък в телевизионно студио председателят на енергийната комисия Делян Добрев каза, че само "Хюндай" покрива изискванията и ще бъде поканена на преговори и евентуално - за изгражданен а двата блока.

Корейската компания трябва да подаде своята обвързваща оферта за изграждането на двата реактора, тя да бъде приета от българското дружество, а самата компания строител пък трябва да бъде одобрена и от "Уестингхаус", с която трябва да създадат консорциум за изграждането на новите ядрени мощности.

Пред bTV Добрев изрази учудване защо две от компаниите - американските "Бехтел" и "Флуор", са кандидатствали не директно, а със свои дъщерни фирми, които не са покривали техническите и финансовите изисквания, а дружеството на "Флуор" в три от изискваните пет години дори е било на загуба. Така те са дисквалифицирани и от петимата кандидате само "Хюндай" покрива изискванията, отбеляза Добрев.