Европейската комисия съобщи, че е постигнала днес политическо решение да предложи газът и ядрената енергия да бъдат възприемани като преходни ("зелени") горива в преследването на целта за природосъобразна икономика до 2050 година. предаде БТА.

Еврокомисарят по финансовите въпроси Марейд Макгинес поясни на пресконференция, че решението на ЕК не е свързано с европейската енергийна стратегия, а цели осигуряването на яснота за частните инвеститори. По нейните думи енергийният преход няма да бъде възможен без привличането на частни средства.

Макгинес уточни, че комисията се стреми да улесни привличането на частен капитал в полза на обществената цел. Не говорим за енергийна политика, а за подход към финансовите пазари, посочи еврокомисарят.

В предложението на ЕК се предвижда държавите от ЕС да запазят отговорността си при определянето на т. нар. енергиен микс - разнообразието от използвани енергоизточници. ЕС не насочва инвестиции в определени сектори, нито забранява, заяви Макгинес.

В предложението е записано, че при прехода от употреба на въглища към използване на възобновяема енергия газът и ядрената енергия имат своето място. Предложението е свързано с бъдещите енергийни проекти, които ЕК ще подкрепя чрез европейския бюджет.

ЕК предава предложението за оценка на Съвета на ЕС и на Европейския парламент. Решението на тези две институции се очаква в срок от четири месеца, като всяка от тях може да поиска удължаване с два месеца.

В Съвета на ЕС предложението може да бъде отхвърлено с мнозинство от две трети, а в ЕП - с половината от подадените гласове на пленарно заседание. Ако няма възражения, предложението на ЕК може да влезе в сила от 1 януари догодина.