Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди днес цена на природния газ за юли от 60,58 лева за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР утвърди цена на природния газ за юни от 65,82 лева за мегаватчас, което означава, че утвърдената цена за този месец от 60,58 лв./MWh е с 8 процента по-ниска, добавя БТА.

Общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка, посочват от регулатора. В ценовия микс за юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България-Гърция, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 72,2 процента от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво. След организиране на тръжна процедура "Булгаргаз" е сключил за юли един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за юли - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

По време на откритото заседание по темата, което се проведе на 28 юни, председателят на КЕВР Иван Иванов каза, че това показва полезността на договора, който България има с Азербайджан. "Това служи буквално като котва за цената, тъй като тя не зависи от ТТФ (TTF - газовия хъб в Нидерландия - бел. ред.)", заяви Иван Иванов.

Миксът, който се получава от азерския доставчик на природен газ и от другия, позволява да се оптимизира увеличението в цената и затова повишението спрямо заявлението от 12 юни не е 19 на сто, а само 4 процента, обясни в четвъртък изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева.