"Булгаргаз" ЕАД внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за цена на природния газ за октомври в размер на 57,42 лв./мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщава компанията. Предложената цена за октомври е с 9,36 на сто по-ниска от тази през септември.

На 1 октомври в Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за октомври при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 септември.

Прогнозите за стойността на индекс TTF "месец напред" за ноември (който е референтен за цените на газа в Европа) са за значително повишение спрямо стойността за октомври. Съгласно последно публикуваните данни в Argus European Natural Gas на 8 септември нивата, на които се търгува природният газ с доставка за ноември, са около 44 - 44,5 евро/MWh. Това представлява повишение от над 30 на сто спрямо нивата, на които се търгува природния газ с доставка през октомври. В същото време обаче разликата между предложената за утвърждаване от "Булгаргаз" ЕАД цена за октомври и прогнозната цена на дружеството за ноември остава на по-ниски нива, посочват от "Булгаргаз".

Окончателното предложение за цената на природния газ за ноември, ще бъде депозирано в КЕВР на 1 ноември.