Едрият бизнес и търговците на електроенергия остават притеснени от несигурността на енергийните пазари в последната половин година. Това стана ясно по време на семинар за енергетиката в България, организиран от Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори. Няколко представители на едрия бизнес представиха своите предложения към правителството, чрез които може да се стабилизират цените на енергоносителите и да се запази конкурентоспособността на родните фирми.

В момента цените на свободния пазар се движат от паника и от геополитическата обстановка. А това всява доста сериозно притеснение сред търговците и потребителите, обясни Атанас Димов, главен оперативен директор в ЧЕЗ Трейд България. Той бе категоричен, че основните движещи сили на енергийния пазар в момента са паниката и страха, а това всява доста сериозни сътресения сред участниците в търговията. Той обясни, че за миналата година компанията му има рекордните 830 млн. лв. приходи от продажби. Но тези приходи са заради по-високите цени в региона, които водят до по-голям риск от неплащане и трудната ситуация, в която се поставят търговците и клиентите. За миналата година "ЧЕЗ Трейд" е доставила 4,5 твтч електроенергия за клиентите си.

От енергийният търговец коментираха още, че в момента вече се наблюдава спад в консумацията на електроенергия. А това е сигурен знак за свиване на икономическата активност. Това е и един от ефектите на високите цени на електроенергията, припомни Димов.

В последните шест месеца също така се видя, че западните общества имат известна поносимост към високите цени и са склонни да ограничат потреблението си. Тази търпимост и мерки в подкрепа на декарбонизация, обаче също имат своите граници. "Трябва да се търси баланс между увеличение на цената и да няма убиване на икономическата активност", отбеляза Калоян Стайков, икономист от Института за енергиен мениджмънт.

Българската индустрия има нужда от дългосрочни продукти на енергийния пазар, както и да се въведат компенсации за непреките разходите за въглеродни емисии. Това мнение изрази инж. Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК по време на дискусията. Според него подобна мярка ще има допълнителен ефект за разходите за енергия и гарантира дългосрочност на базовата индустрия и устойчивост. Найденов бе категоричен, че индустрията у нас е енергоинтензивна, а не енергоемка. Доказателство за това е, че бизнесът е успял да постигне значителни енергийни спестявания в последните десет години. Според данните на бизнеса в момента има много неудостоверени енергийни спестявания, които достигат над 1200 GWh.

3e-news.net