Бързото развитие на инфраструктура, подходяща за пренос както на природен газ, така и на зелен водород и биометан ще помогне на България като страна членка на Европейския съюз (ЕС) да изпълни поетия от страната ни ангажимент в определен срок да преустанови нетното емитиране на въглеродни емисии от въглищните централи. Това пишат от Българската асоциация "Природен газ" (БАПГ) в предложение на Проект за ускорено изграждане на инфраструктура за декарбонизация на българската икономика, който е изпратен като проект за допълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.

Проектът е изработен и одобрен от Управителния съвет на асоциацията и е изпратен до министър-председателя акад. Денков, министрите на финансите и енергетиката, а също така и до други компетентни институции. Той не предвижда никакъв публичен финансов ресурс, който да се инвестира в инфраструктура, а само грантови средства, с които да бъдат подпомогнати и крайните потребители на енергия, се посочва в съобщението.

Според БАПГ генерално подходите за преустановяване на нетното емитиране на въглеродни емисии от въглищните централи са два - извеждане от експлоатация или компенсиране с въглеродни спестявания. Оптимален сценарий, който да позволи компенсирането на всички ефекти от мерките за изпълнение на тези ангажименти, е бързо развитие на инфраструктура, подходяща за пренос както на природен газ, така и на зелен водород и биометан.

От БАПГ считат, че конвенционалната газификация (в периода на преход към въглеродно неутрални технологии), в комбинация с декарбонизационния потенциал на съвременната газова инфраструктура, е най-подходящото икономически ефективно решение.

От асоциацията посочват, че развитието на този проект ще помогне за създаването на 10 000 нови устойчиви работни места, в т.ч. за кадри с висока квалификация. Освен това ще се направят годишни икономии от 5 600 гигаватчаса (ГВтч) крайна и 6 700 ГВтч първична енергия. От БАПГ допълват, че 2 млрд. лева годишно ще бъдат спестените разходи за енергия на крайните потребители. Освен това ще се спестят 5,6 млн. тона СО2 годишно, което е една четвърт от въглеродния отпечатък на българската енергетика днес. Ще се намалят фините прахови частици, отделяни в градска среда, с 28 000 тона годишно, което се равнява на стотици хиляди спасени човешки живота. Не на последното място ще се създаде потенциал за нова инфраструктура за декарбонизация в транспортния сектор, изтъкват от Българската асоциация "Природен газ".