Над 16,4 милиона мегаватчаса (MWh) природен газ са пренесени през интерконектора Гърция-България през първата година на търговска експлоатация. Това съобщиха от независимия преносен оператор "Ай Си Джи Би" (ICGB). Газопроводът започна работа на 1 октомври 2022 г.

Към момента интерконекторът с Гърция има общо 39 регистрирани потребители. Газопроводът оперира с технически капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, като по-голямата част от него вече е резервиран за новата газова година. Интерконекторът осигурява около 50 процента от вътрешното потребление на България, посочват от "Ай Си Джи Би".

Наскоро "Ай Си Джи Би" започна и процедурата за изследване на пазарния интерес към потенциално увеличаване на капацитета на газопровода до 5 млрд. куб. м годишно, като индикациите от необвързващата фаза са положителни.

Интерконекторът Гърция-България свързва България с Южния газов коридор и е част от Вертикалния газов коридор.