ам.-министърът Еленко Божков проведе среща на високо ниво по темата в Брюксел

България продължава активно да работи по изпълнение на Програмата за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво (СЯГ) за АЕЦ "Козлодуй", като води интензивни разговори с всички потенциални доставчици на гориво на пазара. Това увери колегите си и представителите на Европейската комисия заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков на среща на високо ниво, провела се на 7 декември 2022 г. в Брюксел, съобщи министерството.

Намерението е възможно най-скоро преговорите с американската компания "Уестингхаус" и френската "Фраматом" да бъдат финализирани, каза Божков.

Зам.-министърът отбеляза, че България запазва в преговорите водещите принципи за приоритетност на ядрената безопасност, зачитане независимостта на ядрения регулатор при лицензирането на алтернативното гориво, както и недопускане замяната на една зависимост с друга. 

Министерството на енергетиката отбелязва, че положително е посрещнато и искането на българската страна да се обмисли евентуална финансова подкрепа за дейностите по лицензиране на алтернативно ядрено гориво, извършвани от националния ядрен регулатор.

Срещата бе инициирана от ЕК и ръководена от заместник-генералния директор на Генерална дирекция "Енергетика" Масимо Гариба. Участваха заместник-министрите на държавите-членки, опериращи ВВЕР реактори, ръководителите на атомните електроцентрали, сред тях изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй", както и генералният директор на Агенцията по доставките на Евратом.

"Уестингхаус" и "Фраматом" представиха техническата готовност на компаниите да доставят свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР.

Участниците в срещата обсъдиха и предложение на ЕК за проект на Пътна карта за ускоряване на диверсификацията на доставките на СЯГ, като специален фокус бе поставен на горивото за реактори ВВЕР-440. Документът разписва конкретни задачи със срокове към правителствата на държавите-членки, ядрените оператори и европейските институции. Следващите месеци работата ще продължи на техническо ниво, и ще бъде последвана от поредна среща на високо ниво през пролетта на 2023 г., се казва в съобщението.