В съвместно писмо България, Хърватия, Финландия, Франция, Унгария, Холандия, Полша, Чехия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция призоваха за инвестиционни стимули за малки модулни реактори (SMR). Неофициалната група призова Европейската комисия да създаде индустриален съюз за сегмента, като аргументира, че този ход ще помогне за изграждането на верига за добавена стойност в Европейския съюз, съобщи AFP.

Страните членки заявиха, че това ще засили енергийния суверенитет и конкурентоспособността на местната индустрия. По-рано те сформираха т. нар. ядрен съюз с Белгия и Естония. Към този съвет в момента страни - наблюдатели са Италия и Обединеното кралство.

Франция ръководи вече две инициативи за ядрената енергия на европейско ниво

Франция също стартира новата инициатива, според кабинета на френския министър на енергийния преход Ание Пание-Рюнаш (Agnès Pannier-Runacher). То ще "укрепи европейската ядрена индустрия и сигурността на доставките, както и европейската конкурентоспособност", добавят оттам.

Подписалите предложението страни предлагат малките модулни реактори като решение за елиминиране на изкопаемите горива от производството на електроенергия след 2030 г. и увеличаване на капацитета на ядрената енергия на ЕС до 150 GW до 2050 г. спрямо сегашните 100 GW.

Подкрепата от Европейската комисия е необходима, за да могат проектите за ММР да се възползват от съществуващото и бъдещото европейско законодателство, подчертаха 12-те страни от ЕС. Техни представители ще се срещнат в кулоарите на двудневния Европейски форум за ядрена енергия в Братислава, който се провежда тази седмица.

За разлика от предишните срещи на Алианса за ядрена енергетика, Белгия ще бъде пълноправен участник, а не наблюдател. Италия ще остане наблюдател, а еврокомисар Кадри Симсон ще представлява Европейската комисия. Членовете на Ядрения алианс възнамеряват да използват влиянието си, за да "поставят отново на дневен ред въпроса за европейското финансиране на ядрената енергия", се казва в съвместното им писмо, цитирано от Euractiv.

Това е нещо, което може да не се хареса на другата група, която се формира на ниво ЕС - "Приятелите на възобновяемите енергийни източници", която беше създадена от Австрия в опозиция на ядрения алианс и към която се присъединиха страни като Германия, Испания и Люксембург.

Работна сила и финансиране

Европейската комисия вече се обяви в подкрепа на разработването на ядрени реактори от трето и четвърто поколение, включително ММР, като част от нейния Закон за промишлеността с нулеви емисии (Net-Zero Industry Act (NZIA), внесен в средата на март.

Държавите-членки на ЕС все още не са съгласували обща позиция относно NZIA, въпреки че много от тях се интересуват от малките реактори. Самите блокове те първа се развиват като прототипи и ще трябва да отговарят на редица изисквания на ядрените регулатори в Европа.

Докато Швеция и Финландия са в процес на определяне на пътна карта, а Чешката република идентифицира потенциални обекти, Естония, България и Румъния вече изразиха интерес към изграждане на ММР.

Междувременно Франция си постави цели за разработването на модулен реактор и планира да отдели 1,2 милиарда евро публично финансиране за проекти. Срещата днес също ще предостави възможност за планиране на нуждите от персонал за индустрията за малките реактори от ново поколение. Според офиса на Пание-Рюнаш се очакват 300 000 работни места в ядрената сфера в ЕС до 2050 г., включително 100 000 само във Франция.

Кабинетът също така споменава, че бъдещите дискусии за ядрената енергия могат да бъдат повдигнати на срещата на върха за климата COP28 в Дубай.

Европейското издание припомня, че в края на август словенският консерватор Франк Богович от Европейската народна партия (ЕНП) представи доклад по собствена инициатива, който ще бъде гласуван през декември, относно приноса на ЕС за разработването на ММР.

Тези, които подкрепят малките блокове с мощност от 10 MW до 300 MW, спрямо тези с капацитет от повече от 700 MW (конвенционален реактор), биха могли да допринесат значително за декарбонизирането на ЕС. Особено при неговата енергоемка промишленост и райони с недостатъчно добре подсигурен достъп до европейската електрическа мрежа.

В същото време участници в индустрията, изследователи, регулаторни органи, потенциални клиенти и Европейската комисия създадоха "европейско предварително партньорство за ММР" през юни, също като начин за противодействие на амбициите на САЩ, чиито проекти могат бързо да се появят на европейска почва. Сега държавите-членки на ЕС също се засилват своите амбиции в тази посока.

Още преди енергийният форум в Братислава 12-те европейски министри вече са изпратили съвместно писмо по темата до заместник-председателя на ЕК, отговарящ за Зелената сделка Марош Шефчович, комисаря по енергетиката Кадри Симсон, комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон и комисаря по иновациите и научните изследвания Илиана Иванова. Съвместното писмо призовава Европейската комисия да "създаде "индустриален съюз" за ММР на ниво ЕС". Целта е да се призове Комисията да "стимулира инвестициите в европейските малки модулни реактори и способностите за развитието на европейска верига за стойност". За да се постигне това, подкрепата на Комисията трябва "да гарантира, че тези иновативни проекти се възползват от съществуващото и бъдещото европейско законодателство", отбелязват подписалите.

В средата на септември Богович обясни пред френското издание на Euractiv, че европейската подкрепа за инвестиции може да се използва за насърчаване на изследванията, международното сътрудничество и публично-частните партньорства за развитие на умения, работна сила, демонстрационни проекти и инфраструктура за бъдещи ММР. ЕС би могъл също да намали регулаторната несигурност за инвестициите и да насърчи механизми за финансиране като субсидии и нисколихвени заеми, словенският евродепутат.

По-рано евродепутатът предложи ЕС да почерпи вдъхновения от американския модел, който разрешава данъчни кредити за ММР и отделя 700 милиона долара за разработване на нови форми на уран за използване в тези реактори.