Човешкият фактор е в основата на успеха на всеки един бизнес. От висококвалифицираните и мотивирани служителите зависи качеството на предоставените продукти и услуги, а оттам и конкурентоспособността на една компания.

"Грижете се за служителите си, а те ще се грижат за Вашия бизнес", казва британският предприемач Ричард Брансън.

Мотивираността на служителите е необятна тема, изследвана от учени, психолози и организационни консултанти. Въпреки множеството модели и теории, неоспорим е фактът, че няма универсален подход за мотивация, защото всеки човек е индивидуален и има различни вътрешни мотиватори. Решаващият въпрос е кои са и как да ги открием?

Проучване на МетЛайф сред служителите на големи международни компании от различни индустрии (MetLife"s 17th Annual U.S. Employee Benefit Trends Study 2019) посочва няколко основни източника на стрес за тях.

Най-голям процент от отговорите показват несигурност по отношение на финансовата им стабилност при загуба на работа, невъзможност за покриване на непредвидени финансови разходи и несигурност по отношение на социалното осигуряване при пенсиониране:

Снимки: Metlife

И все пак кое е най-важното нещо за едно работно място? Оказва се, че отговорът, който изпъква сред мнозинството от хората в проучване от MetLife, са сигурността и щастието. "Сигурност" се посочва като най-важното нещо на работното място, без значение от професионалния профил на хората. То е на водещо място дори и за тези, които по принцип търсят повече свобода и независимост.

Работодателите, които се грижат за своето второ семейство, а именно за техния бизнес, са осъзнали ползите от правилно избраните придобивки за своите служители. Именно тези придобивки им помагат да привлекат, ангажират и задържат ценните си кадри. Правилната комбинация от традиционни и новаторски придобивки работи в полза на задоволяването на широк спектър от индивидуални потребности на служителите, което води до изграждане на социална култура в компанията, като демонстрира загриженост и подкрепа. Когато служителите оценяват значението на тези придобивки за живота им и за спокойствието на техните семейства, те отвръщат на работодателя си с ангажираност, лоялност и производителност. Това е ключов двигател, който прави бизнеса успешен и помага на работодателя и служителите да просперират заедно.

През последните години се увеличава броят на служителите, които твърдят, че грижата от страна на работодателя и социалните придобивки, които получават от него, влияе положително на тяхната лоялност:

Снимки: Metlife

За да привлекат, ангажират и задържат ценни служители, работодателите трябва да поставят приоритет и да се съсредоточат върху това, което ефективно ще им помогне да създадат най - процъфтяващата работна сила.

Най-важните придобивки за служителите имат две общи характеристики: 

  1. Tе играят централна роля, като им помагат да постигнат личните си и свързаните с работата цели;
  2. Aдресират основните стресови фактори, по-специално свързани с личните финанси, пенсионирането и здравето на семейното - които значително се припокриват.

Тези покрития често се третират като отделни продукти и се комуникират по начин, който се фокусира основно върху детайлите на плана и изплащанията, което дава възможност за ефективно демонстриране на придобивките, които могат да работят заедно като цялостен пакет и играят основна роля в живота на служителите.

Проучването на Метлайф за 2019 година, публикувано от MetLife"s 17th Annual U.S.Employee Benefit Trends Study 2019 показва и кои са най-желаните от служителите придобивки:

Снимки: Metlife

Когато работодателят е загрижен за своите служители, интересува се от предизвикателствата, пред които те са изправени, съумява да ги мотивира с правилно подбрани придобивки, демонстрира им грижа, то със сигурност може да очаква, че ще привлича и задържа все повече таланти и ценни кадри в компанията си.

Петя Топалова

Мениджър Корпоративни Продажби на MetLife България

Съдържанието е на партньор на Dir.bg