"Топлофикация Перник" е една от големите и първи топлофикационни предприятия в България. Благодарение на мащабните инвестиции дружеството ще се допринесе за енергийния преход, пред който е изправен нашият сектор, коментира директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров.

- Г-н Кацаров, кои са основните цели, залегнали в програмата за корпоративна социална отговорност на "Топлофикация Перник"?

- Основният фокус в нашата политика за корпоративна социална отговорност е подпомагане на тези хора, които най-много се нуждаят от помощ и подкрепа. В последните две години всички ние се намираме в много трудна ситуация заради пандемията от COVID 19. Опитваме се да помагаме на здравните заведения в Перник, както и на Общината. Правим всичко възможно да отговаряме на спешните нужди на медиците, които са на първа линия. Те са хората, които рискуват своя живот, за да спасяват нас, нашите близки, приятели и техните семейства. Затова ние, в знак на признателност към техния труд и загрижени за тяхното здраве, им дарихме предпазни средства, защото знаем, че те в момента са им най-необходими. От началото на пандемията "Топлофикация Перник" в изпълнение на своята корпоративна социална отговорност е направила много дарения на училища и други институции.

В условията на пандемия, акцентът в нашата корпоративна социална политика и през тази година ще продължава да бъде справянето с COVID 19 и последиците от него. Ще продължаваме да се грижим за целия екип и абонатите ни. При нас стриктно следим за спазването на противоепидемичните мерки, а именно носене на маски, спазване на дистанция и дезинфекция. Сега е моментът, когато трябва да бъдем единни и дисциплинирани. Само по този начин ще успеем да преодолеем и това предизвикателство.

Няма да забравим и дългосрочната устойчива дейност, свързана с подпомагане на образованието и културата. През годините ние разширихме партньорството си с местните професионални гимназии. Винаги сме заставали зад идеята за дуалното обучение, защото смятаме, че то е изключително полезно. Съгласно учебните програми, при нас се провежда практическо обучение няколко дни в седмицата. Стажът е съобразен с всички нормативни изисквания за провеждане на учебните програми, както и с изискванията при полагане на труд от лица, ненавършили 18 години. Най-ценната инвестиция е тази в децата ни и тяхното бъдеще.

- Как се отрази коронавирусът на Вашето предприятие?

- Пандемията се отрази върху цялата българска и световна икономика. Няма да отрека, че и до сега не ни е лесно. Работата ни е затруднена, но с общи усилия считам, че успяваме и до ден днешен да работим все така ефективно и клиентите ни не усетиха промяна в услугата, която потребяват. Успяхме да запазим целия екип. Ако ми позволите, искам да изкажа за пореден път огромната си благодарност към всеки един служител на "Топлофикация Перник". Въпреки страха в очите им, които виждам и днес, те продължават да работят със същия професионализъм. Виждате сами, че вече сме в четвъртата вълна на COVID 19. Всеки ден ни се съобщават все по-високи бройки на заразени и починали хора. Нека се сплотим и да се пазим - нас и семействата ни. Нека уважаваме труда на всички хора, които работят 24/7, за да лекуват болните. Те заслужават признание.

За съжаление смятам, че коронавирусът още дълго време ще има своето отражение. Тази пандемия показа ясно каква е важността на българската енергетика за нормалното функциониране на икономиката и държавата ни.

- Нека изместим погледа и към Вашата инвестиционна програма. В контекста на Европейската зелена сделка пред Вас предстоят сериозни промени. Каква е Вашата визия за трансформация на "Топлофикация Перник"?

- За нас най-важното е да спазваме всички български и европейски изисквания за производство на енергия. Особено през последните години зелената политика на Европа стана първа точка в дневния ред на всички държави. Европейската зелена сделка е резултат от усилията за трансформация на икономиката. Реализирането й ще промени коренно не само всички икономически сектори, но и ежедневието на хората. До 2030 г. страните членки на ЕС трябва да изпълнят целите за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% и нулеви нетни емисии до 2050 г, повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници. Смятам, че превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент изисква последователност. Надявам се, че България няма да бъде изоставена от Европа по пътя към тези тежки промени. За това преходът към нисковъглеродна икономика трябва да бъде плавен и справедлив, особено за държави като нашата, които са зависими от въглищата.

В контекста на Европейската зелена сделка и с цел изпълнение на нейните амбициозни задачи, в "Топлофикация Перник" започнахме трансформацията на централата. Знаете, че ние произвеждане енергия от твърди изкопаеми горива. В последните няколко години предприехме административни стъпки за добавяне на биогорива в производствената си дейност. Това обаче не е достатъчно. За това направихме най-голямата крачка към прехода от въглища към алтернативни горива. Вече близо две години работим върху проекта ни за поетапна замяна на въглищата. За тази цел закупихме три газови когенератора. По план от следващата година те трябва да бъдат пуснати в експлоатация. С реализирането на тази инвестиция не само ще изпълним изисквания на Европа, но и те ще допринесат за значителното подобрение на качеството на атмосферния въздух в региона на град Перник.

- Провежда ли се според Вас достатъчна информационна кампания за целите, ползите и инструментите, които Зелената сделка предлага?

- Смятам, че обществото трябва да бъде пряко ангажирано с темата за опазването на околната среда, природата и чистия въздух. Като че ли у нас информационната кампания е оскъдна. През последните месеци четох различни проучвания и всички те показват, че хората не са запознати с климатичната политика нито на Европа, нито на България и като цяло не знаят почти нищо за идеята за зелен преход. Считам, че темата трябва да бъде обект на широка дискусия. Все пак пред нас предстоят сериозна трансформация на цялата икономика, която пряко ще повлияе на всички сектори в страната.

Вярвам, че осъществяването на справедлив и плавен преход към икономика с нулеви нетни емисии ще има значим принос за развитието на икономическата и социална система в България. С прагматично и далновидно отношение, както и дългосрочно планиране с ясна визия, ще съумеем да предложим пред Европа най-добрия план за действие оттук нататък. България като страна има голям потенциал да произвежда чиста и зелена енергия. Важен елемент от пътя, който трябва да извървим е и изграждането на доверие у хората, че тази промяна е възможна и необходима.

- Кои ще бъдат основните акценти в работата Ви до края на годината и през 2022 г.?

- Ще продължаваме да работим за осигуряването на сигурно и надеждно отопление за хилядите наши абонати. Обстановката в страната заради пандемията е несигурна и като отговорно предприятие ние ще гарантираме основните битови услуги за крайния потребител, а именно парно и топла вода. Продължаваме довършителните дейности по газовите когенератори, за да допринесем в каузата за чист въздух в Перник. Наравно с ремонтната и инвестиционна програма на "Топлофикация Перник" ще развиваме и корпоративната социална отговорност с грижа за хората.