"Вече изградихме и пуснахме в експлоатация първи участък от оросителната инсталация на сгуроотвала "Седми септември". Това бе ангажимент, който поехме пред жителите на гр. Перник и институциите", каза Ясен Кацаров, директор на "Топлофикация Перник".

Той допълни, че хората са много щедри на обещания, но понякога намеренията не възприемат материално измерение.

"Ние ясно заявихме, че при настъпване на необходимите метеорологични условия ще предприемем необходимите действия и го направихме. Чака ни още много работа, но ще спазим обещанието си като отговорно предприятие", посочи Кацаров.

Директорът на "Топлофикация Перник" обясни, че преди да пуснат част от оросителната инсталация са омокряли участъци от шламохранилището с помощта на мобилна водоноска.

"Разстилана е почва върху терени от западната част на депото. Това стана възможно с помощта на допълнителна техника, която използвахме", каза още Кацаров.

Снимка: Топлофикация Перник

Той обясни, че са били доставени и мобилна помпа, тръбопроводи и разпръсквачи за изграждане на повече звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от шламохранилището.

"През следващите дни ще се изграждат нови участъци от оросителната инсталация и ще се насипва почва в северната и в западната част на депото. Поради значителната площ - цели 450 дка, дейностите по насипване ще продължат и през следващата седмица", заяви Ясен Кацаров.

Ясен Кацаров посочи, че те работят непрекъснато, за да осигуряват качествено топлоподаване на абонатите си и се включват активно в мисията на местната власт да подобряват качеството на живот в града.