След края на дъждовния сезон Топлофикация Перник пристъпва към изграждане на инсталация за омокряне на сухите участаци на шламохранилище 7 септември. Действието е планирано за първата седмица на м. май, ако метереологичните обстоятелства позволяват. Съоръжението ще използва съществуващи води и е временна мярка до приключване на документалните процедури и започване на дейностите по рекултивацията. Целта на тази стъпка е предотвратяване на запрашаване при ветровито време.

Шламохранилища и по-чисто производство са близка цел, заявяват от дружеството

За рекултивацията на шламохранилището "7 септември" е изготвен проект, който да се осъществи в 9 етапа. Същият започва с рекултивация на площите в най-северната част и завършва с рекултивация на дигите. От началото на март проектът се съгласува с отговорните институции. От РИОСВ София е изискано преминаване на процедура за преценка или оценка на въздействието върху околната среда преди издаване на разрешителното за строеж.

Забавянето на затварянето на старото шламохранилище и пристъването към изграждане на ново се забави с години заради обжалване от неправителствена организация.

"Под натиска на времето, защото процедурата много се забави с обжалването работим по няколко проекта - движим процедурата по рекултивация на старото шламохранилище, започнахме новото и сме си поставили амбициозни цели за намаляване на въглеродните емисии, чрез микс от суровини. Знаете, че сме на финала на монтирането и изграждането на спомагателните съоръжения на газовите когенерации. Това е проект с високи разходи и е стартиран през миналата година. След монтиране на когенераторите същите ще осигурят около 20% по-чиста енергия за перничани.

Призовавам жителите на Перник и институциите да не се подават на внушения. Ние сме тук 24 часа. Не сме отказали отговори на зададени въпроси. Изпълняваме си обещанията въпреки сложната за нас ситуация. Правим го с отговорност за града, защото топлофикация е важна за всеки един от нас. Перник не е проектиран да издържи на отопление на ток затова и нашата задача е толкова важна. Имаме дежурни телефони, гражданите и институциите могат да ни пишат и на мейла - много начини да получат достоверна информация от нас, а не от предположения", каза изпълнителния директор на топлофикация Перник Ясен Кацаров.