След ограничаване и впоследствие затваряне на въглeдобива, останалите без работа от тези региони може много бързо да бъдат преквалифицирани в специалисти по обновяване на сградите. Идеята е на Българската асоциация за изолации в строителство. В интервю за 3е-news.net председателят на браншовата организация Йордан Николов казва, че от асоциацията се готови да обучат тези хора.

И на мястото, на което живеят или в по-големите градове наоколо, те ще могат да изпълняват функции по енергийно ефективното обновяване на сградите. Това, според Йордан Николов, е съвсем нормално и много лесно и може да се случи без много разходи. Още повече, че във Фонда за възстановяване на ЕС има предвидени средства за преквалификация. "Де факто няма да похарчим никакви пари на държавата", посочва специалистът.

ордан Николов, член на Българската асоциация за изолации в строителството

Снимка: Георги Велев, 3e-news.net

От август 2020 г. Българската асоциация за изолации в строителство е партньор за България на европейската кампания Renovate Europe. Тази кампания започва още през 2011 г. и нейната цел е да убеди лидерите в Европа и на страните-членки, че енергийното обновяване на сградите е процес, който би могъл да донесе много позитиви за цяла Европа. Сградният фонд в Европа е стар. Според европейско изследване публикувано наскоро, практически новото строителство през последните 30-40 г. са по-малко от 10% от сградите в ЕС. Тоест сградния фонд в Европа, в по-голямата си част, е направени преди 50 и повече години. Какво да се направи с тези стари сгради, освен да се обновяват, за да могат да отговарят на съвременните условия?

И начинът и сроковете, в които това ще се направи са действително много кратки, като визията е до 2050 г. практически икономиката да бъде безвъглеродна. "Това не може да се постигне без увеличаване на енергийната ефективност на сградите, защото над 40% от енергията, която се изразходва средно в Европа, отива за сградите: за отопление, за охлаждане и за други нужди. Тук говорим общо за сградите - жилищни, обществени и индустриални", обяснява Йордан Николов и подчертава, че задача не е лесна.

В момента средно за Европа енергийното обновяване на сградния фонд е около 1% годишно. А трябва да стигне до 3 на сто, за да може да се изпълнят целите и задачите за 2050 година.

"Разбира се това изисква сериозни инвестиции. Но те ще се изплатят и много бързо. На първо място ще се изплатят от икономията на енергия. На второ място ще се изплатят чрез създаването на изключително благоприятни условия за живот и обитаване на сградите. А това от друга страна ще намали значително разходите за медицинска помощ и здравеопазване. Има направени изследвания в това направление. Тоест хората ще боледуват по-малко и ще се подобри качеството им на живот. Това е втория ефект, който не можем да не смятаме за най-важен. В края на краищата за какво се прави всичко това, освен ако не за хората", обяснява председателят на Българската асоциация за изолации в строителство.


Цялото интервю на Георги Велев - четете в 3e-news.net >>