Теодор Караиванов е част от екипа на ПроКредит Банк от 2003 г. и в момента е Управител на клон Солун, Гърция. През последните години развива отлична експертиза в работата с проекти, свързани с възобновяема енергия и енергийно-ефективни източници, подкрепяйки динамичното развитите на подобни инвестиции в страната. Поставя си за цел да позиционира ПроКредит Банк като надежден партньор в предоставянето на финансови услуги за малки и средни предприятия и частни лица в Гърция, бъдейки част от ПроКредит Банк България.

Как успяхте да развиете вашата експертиза по отношение на зелените инвестиции?

Зелената ни политика и като цяло този вид отношение към дейността ни са част от ДНК-то на ПроКредит Банк почти от самото й създаване. Това не е нещо, което е започнало през последните години. Основателите на Банката са се занимавали с устойчиви инвестиции и са разбирали важността на тази тема за цялото общество още преди създаването на ПроКредит. Ще дам пример с отдела ни "Опазване на околната среда и Зелени проекти" - той функционира вече 10 години. Голямото ни предимство е, че ПроКредит Банк оперира с този бизнес модел в целия регион на Балканите. Основната ни цел е да обобщим най-добрите практики от всички държави и да ги прилагаме в практиката си. По този начин банките в цялата група дори успяват да изпреварят растежа на пазара заради наличието на същия опит в друга страна.

Опитът в момента ни показва, че ВЕИ секторът в България може да се развие много по-добре, и знаем как това може да се случи.

Какво е необходимо да се случи в България, за да се стимулира развитието на ВЕИ сектора?

Необходими са три неща, за да се случи развитието и в България. На първо място е въвеждането на ясна законодателна рамка, която дава предвидимост и стимул от една страна на бизнеса да инвестира и от друга страна на банковия сектор да подсигури финансирането на проектите. На второ място е нуждата от наличието на EPC развиващи инфраструктурата компании, които могат да изградят мощността качествено на база на последни модерни технологии. Това гарантира сравнително ниска себестойност на произвежданата енергия и дългосрочна употреба. На трето място е необходимо финансовия сектор да бъде активен. Тоест да има опитни финансови институции като нас, които да могат да оценяват такива проекти, защото те са изключително сложни. Комбинацията от тези три неща може да предизвика интерес в частния сектор за осъществяване на ВЕИ инвестиции.

Какъв очаквате да бъде резултатът от внедряването на тези мерки? Какви ще бъдат ползите за бизнеса?

Чрез тях процесът ще се опрости и по този начин ще се провокира интерес в бизнеса и в нас - хората. Ще стане ясно, че ВЕИ проектите не са нещо екзотично, свързано с допълнителни разходи, а източник на допълнителен доход. Те водят не само до подобряване на околната среда, но и до намаляване на разходите за електроенергия за дълъг период от време. Ако се създаде перспектива, хората ще имат желание да участват в зелената трансформация.

Снимка: ProCredit Bank

Вие имате огромен опит в изграждането на фотоволтаични централи в Гърция. Какво предизвика динамичното развитие на ВЕИ сектора там?

В Гърция до 2018 година имаше застой във ВЕИ инвестициите. Към днешна дата обаче това е един от най-бързо развиващите се сектори. Случи се благодарение на синергията от три неща, които се появиха в страната.

На първо място се разви регулаторна рамка, която осигури сигурност по много интелигентен и смислен начин, създавайки изгода от инвестицията, достъпна за широк кръг инвеститори - малки и средни предприятия, физически лица, земеделски производители и т.н. Въведе се тръжна процедура за определяне на цената, което гарантира справедлива цена за изкупуването на електроенергията.

Това стимулира по-малки инвестиции, а именно комбинацията с фиксирана тарифа за определен период от 20 години и договор за изкупуване на енергията за същия период, предизвика интереса.

В допълнение съществува възможност за участие в т.н. система Net metering. Тя позволява присъединяване на паркове за собствено потребление към мрежата без необходимост от изграждане на батерии, гарантирайки 100% усвояване на произведената енергия и ниска себестойност на първоначалната инвестиция. Възможността за участие в енергийни общества е друга опция, от която по-малките инвеститори могат да се възползват.

От друга страна влияние оказа и наличието на компании, които работят с най-нови технологии за изграждането на ефективни енергийни паркове. Професионалният опит на компаниите гарантират добрата производителност на парковете за дълъг период от време.

Ключова е и ролята на финансиращите институции, които желаят и могат да подкрепят инвестицията. Мога да кажа, че в Гърция, ние бяхме една от първите банки, които започнаха да финансират малки ВЕИ проекти след 2018 година.

Тези три неща успяха да доведат до пълно обръщане на пазара и през последните 2-3 години изградените мощности се увеличават с всяка изминала година.


Материалът е подготвен със съдействието на ПроКредит Банк.