Добрите мениджъри са двигателната сила на една компания. Едно от най-запомнящите определения, които съм чувала за тях в годините, е, че те са "кръвта на една организация".

Мениджърите са отговорни за всички резултати, имат съществена роля в обучението, мотивацията и задържането на човешкия ресурс. В същото време самите те трябва да бъдат задържани. В днешната динамична обстановка, задържането на добрия мениджърски ресурс се превръща в определящ фактор за настоящето и бъдещето на всяка фирма - от големите корпорации до малкия и среден бизнес на местно ниво.

Не познавам човек, който да се е родил мениджър, но съм имала удоволствието да работя и да наблюдавам стотици мениджъри, които са постигали ефективност при управлението на хора и процеси. Тази ефективност винаги е била свързана с получаването на постоянно качествено обучение. Поради тази причина организациите, загрижени за изграждане на мениджърския си потенциал, имат свои собствени академии, а впоследствие специални програми за обучение и задържане на таланти - формати, предназначени за обучението както на нови мениджъри, така и за запазването им.

На мениджърите трябва да се подсигурява възможността реално да управляват. Добрите мениджъри очакват доверие. Те искат да имат възможността не само да изпълняват стратегии, но и да участват в определянето им. Постигането на високо ниво ангажираност се получава, когато се увеличи нивото на съпричастност. На първо място мениджърите трябва да бъдат включвани в планирането. Практиката на планирането отгоре-надолу пречи на инициативата и е открит враг на носенето на отговорност. На мениджърите трябва да се дава възможност за собствена инициатива. Всеки мениджър има идеи и възможността за осъществяване на някои от тях е ключова за продължителната работа на едно и също място. Правило ми е впечатление при решаването на проблемни ситуации, че именно мнението на мениджърите, които са най-близо до проблема, се оказва най-ценното. В тази връзка високата чуваемост към идеите на мениджърите и търсенето на обратна връзка от тях при взимането на ключови решения е важна предпоставка за постигане на високи резултати.

MetLife

Към добрите мениджъри понякога има свръхвисоки очаквания именно защото са добри. Обичайно на тях трудно се прощават временните затруднения или допуснатите грешки. Цялостната оценка, подкрепата и доверието, дори в ситуации, в които резултатите не са налице, обичайно засилват отдадеността и мениджърите се възраждат. Аз често се стремя да напомням на мениджърите си в незавидни ситуации, че "ние не сме за един ден". Всяка ситуация има причина. Причините следва да се изследват, да се направят съответните изводи и да се предприемат мерки, а не да се търсят виновници за ситуацията. Всеки неуспех е научен урок. Насърчаването на култура във фирмите за опрощаване на допуснатите грешки дава възможност за разгръщане на максималния потенциал. Известна е максимата, че който не работи, той не греши. Намаляването на напрежението от добрите мениджъри с разбирането, че и добрите грешат и че това е допустимо, е начинът да се откриват нови възможности, да се предизвиква статуквото и да се подсигурява необходимата защита за дръзналите да търсят нови пътища и начини за правене на бизнес.

Добрите мениджъри често са отдадени на работата, на екипа си, на организацията. Често те забравят собствените си цели и интереси. Ръководител/Организация, които мислят за тях, подсигуряват грижа и настояват за ползването на почивка - дневна, седмична и годишна, имат шанс да притежават мениджърския си ресурс дългосрочно.

Много важен елемент от задържането е възможността мениджърите да работят с ръководители, от които имат какво ново да научат. Ако организацията не разполага вътрешно с такъв ресурс от ръководители, които могат да допринасят за по-нататъшното развитие на добрите мениджъри, задължително трябва да се търси възможността за създаване/включване в менторски програми - на компанията, ако е глобална, на определени браншови организации, ако е на локално ниво.

В част от компаниите в България възможностите за кариерно развитие вътре в отделните компании са ограничени, основно заради размера на пазара. Случва се често да има добър мениджър, но да няма налична възможност за подсигуряване на следваща кариерна стъпка. При подобни ситуации работещ вариант е на добрите мениджъри е да се подсигурява работа по проекти, като им се даде възможност да научат нови неща, да постигнат нови успехи и да получат допълнително удовлетворение.

В определени моменти управлението е самотна професия. Част от проблемите в ежедневието не могат да се обсъждат с екипа заради риска да повлияят на неговата мотивация. Семейството също не е добър вариант, тъй като то има друго предназначение. Създаването на среда, в която мениджърите да имат възможност да обменят идеи, да споделят и да се чувстват като част от общност, е след най-сериозните предпоставки за задържане на добрите мениджъри.

Преди години един от най-добрите ни мениджъри, получи предложение за 20% по-високо възнаграждение в друг бранш. Сподели (което отново ме връща към доверието и създаването на общност) и ми каза - "Не приех. Парите и възможностите са добри, но някак не мога да си представя да напусна сплотения ни успешен екип." Сплотяването на екипа, взаимното уважение най-лесно се създава с комуникация извън работното място. Всякакъв вид тийм билдинги, участие в различни инициативи заедно допринасят за изграждането на среда. Възможността екипът да се забавлява заедно подсигурява най-значителните резултати.

Отношението е ключово за задържане на всички добри служители и мениджъри. Доверие, уважение, подсигуряване на възможности за постигане на успех, предпоставки за научаване на нови неща и подходяща среда ведно с подходящ пакет спомагат за опазване на всеки ценен ресурс.

MetLife

Автор: Анита Кирилова, търговски директор на МетЛайф България, носителка на наградата "Best woman sales director 2015" на организацията WISA - Women In Sales Award

Съдържанието е на партньор на Dir.bg