Бих искал да започна с цитат на един велик гражданин на света: "Бъди промяната, която искаш да видиш в света."

Махатма Ганди е споделил тази мъдрост преди време, което в повечето случаи надвишава един човешки живот. Позволявам си да цитирам велик човек, защото изграждането и развиването на взаимоотношенията между съпрузи, между приятели или бизнес партньори не се е променило много.

Степента на развитие на Животозастрахователния пазар в България е все още ниска и много хора, нито познават, нито ползват такива услуги. За да постигнем промяна в това, ние инвестираме в създаването на партньорства както с компании, специализирани в предлагането финансови и застрахователни продукти, така и с компании от други сфери, които искат да добавят допълнителна стойност към своите продукти, осигурявайки на клиентите си грижа и достъп до първокачествени услуги.

Заяви безплатна консултация с Metlife

При създаването на такива партньорства ние се ръководим от два основни принципа.

Първият и най-важен за мен е принципът Давам, за да получа. В МетЛайф развиваме партньорските си взаимоотношения, следвайки този основен принцип. В процеса на изграждане на взаимоотношенията ни е важно отсрещната страна да усеща нашите подкрепа и разбиране, както и готовност за съдействие във всяка ситуация. Така създаваме у партньорите си увереността, че в наше лице са намерили не само надежден и сериозен партньор, но и отдаден съмишленик.

Важно е в изграждането на силните партньорства да започнем с първата част от принципа, а именно ДАВАМ. Само тогава можем да очакваме и другата страна да инвестира своите време и ресурси за максимално добра симбиоза в постигане на общите ни цели. Ние инвестираме изключително много от нашето време и споделяме дългогодишния си опит от България и целия свят, за да помогнем на партньорите си да успеят в своите начинания.

Във взаимната работа всяка от страните инвестира своят опит и експертиза, което ни помага да предложим на клиентите най-добрите решения по най-подходящия за тях начин. Ние предоставяме на партньорите си специализирани програми за обучения, инструменти за работа, работещи добри световни практики, силата на световно призната търговска марка и най-високо ниво на експертност. Освен с усилената си работа и постигнати резултати, те на свой ред ни помагат с постоянна обратна връзка от пазара, с изключителната си взискателност към всичко което правим, ни карат да не спираме да се развиваме и подобряваме.

Вторият принцип, към който се придържаме при съвместната работа с партньори, се състои в изграждане на Доверие и чувство за Свобода. Само и единствено когато Доверието и Свободата на взимане на решения от двете страни са на лице, можем да изградим силни и продуктивни дългосрочни партньорства. Най-важната част от изграждането на отношенията е всяка страна да се развива с чувството, че това съдружие е въпрос на избор, а не на зависимост.

Индивидуалният подход към всяко бизнес сътрудничество спрямо мисията и визията на всяка от страните е задължително изискване. Едва след като сме направили пълен анализ на взаимоотношенията и сме постигнали предварително съгласие с партньора, можем да започнем същинското изграждане и развитие на едни дългосрочни, здрави и ползотворни партньорски взаимоотношения.

В МетЛайф развитието на дългосрочни и здрави взаимоотношения е осъзната бизнес потребност, удовлетворяването на която допринася за позиционирането ни като световен лидер. Точно затова ние залагаме изключително много на развитието на партньорски взаимоотношения както на местно ниво, така и в глобален мащаб. Всяко наше партньорство "се отглежда" внимателно и с нужните внимание и търпение.

Заяви безплатна консултация с Metlife

С тези принципи и тяхното прилагане ние успяваме да разгърнем истинския потенциал на всеки партньор и така да изкачваме стълбицата на успеха заедно.

Красимир Кацаров
Мениджър Брокери на MetLife България
Съдържанието е на партньор на Dir.bg