От 2019 г.: Държавни служители не могат да са пенсионери и да работят на щат

1650 души в момента попадат в тази категория, ще имат месец, за да напуснат работа

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Приветствам това решение ,защото много млади хора са без работа ,а държавната администрация е пълна с пенсионери ,не бива да им се дава тази възможност по заместване ,това е пак някаква вратичка ,нека пенсионерите да не работят ,а да си стоят в къщи и да се даде път на младите хора ,махнете това по заместване .

Няма как в администрациите да работят само млади хора. Щом работещия не е упражнил правото си на пенсия е преценил че е работоспособен и ако се въвежда такава разпоредба то трябва да касае всички сектори в противен случай е налице дискриминация.

Държавна агенция „Електронно управление” Има ли съкращения на пенсионери в тази агенция - май - не ,е отговора . За да тръгне работата на добре в Държавата трябва да се започне от тази агенция !

Държавна агенция „Електронно управление” ! Бати Бойко от там трябва да започне - голяма администрация , никакъв принос за държавата само разходи . Имаше един служител дето се съди с агенцията който 6 години не ходил на работа . Май че осъди и Симонски и пак май е назначен . И още като него има много назначени .

Мдаа .......в тази Държавна агенция „Електронно управление” много са пенсионерите има и разни щатове - изнесени работни места . Полицията си върши работата а там нищо не се върши

Държавна агенция „Електронно управление” Забравили са да обърнат внимание на тази агенция ! По принцип тя трябваше да изработи ел. винетки а не да плащат на други фирми . В тази агенция е работата върви както преди 10. 10. 1989 година .

Много от пишещите тук млади хора,изобщо не им е ясно какво работят и колко получават държавните служители в в някои държавни институции.При спечелени конкурси те сами се отказват като разберат каква е заплатата.Що се отнася до работата,работихме много и след работно време и в събота когато се наложи. Гарантирам,че няма да издържите натоварването и бързичко ще напуснете, както правят младите при нас.

Път на кои млади да се даде, на тези които без смартфона си не могат и носа да си избършат или на тези които мама и тате са платили дипломата за висше образование, а те горките не знаят и в кое висше учебно заведение са завършили?

Извинявам се, но поснавам доста пенсионери работещи в държавната администрация, които името немогат да си напишат на компютър и също са с купени дипломи, така, че това е в цялата администрация, защото мама , тате, леля, вуйчо или любовника са някаде на висока позиция и са им издействали работа, за сметка на доста млади и можещи хора.

Дайте път на младите ! Пенсионерите в държавната администрация са на пенсия и заплата, заемат ръководни позиции и при това ходят на курсове за обучение, семинари и др. международни срещи за да се облагодетелстват материално и да се поразходят. Умишлено гонят по-младите за да се задържат на тези позиции безкрайно дълго време.

Така! Всички знайни и незнайни "специалисти и корифеи" коментират предлаганите изменения в Закона за държавния служител, чрез допълнителни разпоредби на закон валиден за една година. Никой обаче не се замисля, че много от пенсионираните служители по чл. 69 от КСО (придобит стаж I категория) са пенсионери на 48-50 години. Явно не знаете, че в специалните закони (Закона за МВР, Закона за ДАНС, Закона за отбраната и въоръжените сили) от мисля 2013 г. е въведено, че те се освобождават по "усмотрение" на ръководителите, а не по желание на служителя. Още повече, че тези служители са със специфични компетенции и опит, които млад човек не може да постигне с ученото(ако е по специалността) без минимум опит и ако няма такъв "пенсионер", който да го научи на "тънкостите на занаята". Знаем какво е обучението във висшите учебни заведения и основните компетенции, които дават на студентите. Знаете за купени дипломи и за това как завършили студенти не могат да пишат правилно на български. Естествено това не важи за всички има и много млади момичета и момчета, които са умни и просперитетни. Тогава идва другата опция да кандидатстват за държавен служител да се явят на конкурс, да го спечелят и при интервюто да им се каже че започват с 600 лв. заплата. Повярвайте ми младите хора се отказват. Още повече ако става въпрос за завършили IT специалисти. Тогава какво правим?? Много от пенсионираните по чл. 69 от КСО заемат длъжност за държавен служител след конкурси, на които се явяват и млади хора, както и такива конкурси на които се явяват само пенсионери. Има равнопоставеност на кандидатите независимо от възрастта. Друг аспект е, че в Закона за държавния служител има опция ръководителя да освободи държавен служител при установено несправяне със задълженията независимо дали е млад или пенсионер по чл. 69 от КСО. Пенсионерите по чл. 69 от КСО не са "пенсионери по стаж и възраст"

Напълно подкрепям такъв закон.Крайно време беше пенсионерите да не работят в държавната администрация.Ако наистина имат незаменима експертиза могат да работят в частния сектор.Поздравлениея за правителството, най-вече за Влади Горанов!

Големи шефове са тия дето не са обучили / дали шанс на/ по-младите да ги заместват... След тях и потоп...

И при администрацията във ВУЗ, БАН, телевизия, радио и т.н. Да има пълно пенсиониране, а не да останат на граждански договор.

То не е само администрацията, в БАН и ВУЗ, а всички по стаж и възраст са и с пенсия и заплата по щат.

Много куца логика. Да махнат пенсионерите, които щели да отидат в частния сектор, а на тяхно място щели да назначат млади хора, които не им се работи в частния сектор или са с две леви ръце и не стават за нищо. Според мен е необходимо закриване на поне 1/3 на раздутата държавна администрация, а не да пробутват номера от типа "стани да седна".

От синдиката казват, че едва ли не, пенсионерите са незаменими, щото трябвало повече време за обучение на заместници. А къде са дремали до сега ръководителите им, че не са назначили такива за обучение? Чакат пенсионера да почне да се напикава на работното си място? В повечето държавни институции щата е поне двоен от реално необходимото, но това е нищо в сравнение със самите министерства. Там е кошмар. 3-4 пъти по-голям щат, при това с много по-големи заплати.

Колко ммилиарда окрадоха кметове,депутати,министри,източват се переодично пенсионните фондове,съсипаха предприятия и заводи,всичко унищожиха,а изкуствено поддържаните бедни сънародници се притесняват за шепа хора,които вземали заплата и пенсия.

Колко ммилиарда окрадоха кметове,депутати,министри,източват се переодично пенсионните фондове,съсипаха предприятия и заводи,всичко унищожиха,а изкуствено поддържаните бедни сънародници се притесняват за шепа хора,които вземали заплата и пенсия.

Колко ммилиарда окрадоха кметове,депутати,министри,източват се переодично пенсионните фондове,съсипаха предприятия и заводи,всичко унищожиха,а изкуствено поддържаните бедни сънародници се притесняват за шепа хора,които вземали заплата и пенсия.

Държавната администрация в БГ е над 350 000!!!! Тук ставало въпрос за някакви си 1650 служители. Те ли са причината за цялата кочина и като ги махнат всичко ще се оправи ли? Нещо не се вързва.

В икономическа дейност (отрасъл) "Държавно управление" през 2017 г. работят 110946 души. В този брой се включват не само държавните служители (тези, наето по служебно правоотношение), но и работещите на трудов договор (те не са държавни служители). а на бюджетна издръжка в обществения сектор са и учители, лекари и т.н., но те не са държавни служители

Всички бюджетни на пенсия и заплата са много повече. И по закона от 2015 г. са с двоен доход и е време да се пенсионират окончателно. И да си изкарват заплата, но от частния бизнес.

трябва и военните офицери пенсионери да напуснат работа вэемат по 5000 лв а войниците 500 лв и да се повиши на войниците эа да ги мотивират и други да станат войници

1. Ще се прекратят служебните правоотношения само на държавните служители по Закона за държавния служител, упражнили правото на пенсия (в администрацията, в МВР, МО, ДАНС, НСО и др.) – тъй като се смята, че техния брой в страната е малък примерно около 1600 души (предимно експерти в администрациите), т.е.малко финансов ресурс за обезщетения; 2. Няма да се прекратят служебните правоотношения на държавните служители, упражнили правото на пенсия (по ЗМВР, по Закона за въоръжените сили, Закона за съдебната власт и др.) – тъй като техния брой в страната е значително по-голям примерно около 5000 души (полицаи, пожарникари, военни и др.), т.е. голям финансов ресурс за обезщетения; И тук се появява парадокса: Как за едни държавни служители, упражнили правото на пенсия (по ЗДСл) е несъвместимо да изпълняват държавна служба, а за други държавни служители, упражнили правото на пенсия (по ЗМВР, Закона за въоръжените сили и др.) това е съвместимо. От друга страна не става ясно в какво се изразява точно несъвместимостта на упражненото право на пенсия с държавната служба, имайки предвид другите несъвместимости (осъждан, конфликт на интереси, участие в търговски дружества, ЕТ, народен представител, общински съветник и др.). Няма как упражненото право на пенсия да е несъвместимо само с държавната служба по ЗДСл. – то трябва да е или съвместимо или несъвместимо по принцип с държавната служба в страната. Следва да се посочи, че упражненото право на пенсия е законно право на служителите, които отговарят на условията на КСО, но в даден момент това се явява несъвместимо с друг закон – Закона за държавния служител. С промените в КСО от 15.08.2015 г. е записано, че лицата по чл. 69, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. И сега в един момент законодателя решава, че трябва да се прекратят служебните правоотношения на тези държавни служители, които са се възползвали от тяхното право на пенсиониране (т.е. първо им даваш право да се пенсионират, а след това ги уволняваш поради това, че нямат право на държавна служба, тъй като са се пенсионирали).

Рефформа в МВР за работещите пенсионери непременно трябва да има:всички служители първа категория имат право на пенсиониране от 55 до 60-годишна възраст!Ако сега ги пенсионират всички,ще са повече от 3000 човека,което ще се отрази неблагоприятно на системата!Затова ПРЕЛАГАМ поетапно през равни интервали от време да се започне освобождаване на работещи пенсионери по ред от най възрастните :59 год.,58год.,57год и т.н. до пълното им освобождаване,като своевременно се попълват щатните им длъжности от новоназначени служители1

УЧИТЕЛИ И ЛЕКАРИ НЕ СА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ.

А в НЗОК, РЗИ, ИАМО, Агенцията по вписванията, Агенцията за хората с увреждания, БАБХ, Агенция "Митници",ДКВЕР, др.? А работещите в скандалните от последните дни ДАБЧ, ЦРЧР със статус държавни служители ли са?

Хипотетично,напускат пенсионираните полицаи, пожарникари,учители,лекари . И кой точно ще запълни овакантените щатове? Или ще внесете от вън? МАЙТАПЧИЙ.

Да дойдат в частния сектор където се работи. големите специалисти. По цял ден клюки, интриги, себеуреждане, телефонни разговори за мачове, банкети, ку.ви. лежайници. И от ВУЗ професори и доценти пенсионери.

Младите заминаха НЕ защото нямат работа, а защото искат по-ВИСОКО заплащане, което при нас сега е невъзможно....

Те това е отговорът

Как е допуснато това безобразие? Моментално напускане. Толкова млади хора заминаха, без да си намерят работа.

В колко държави се получава заплата и пенсия от един джоб? Като са толкова опитни, да ги вземат в частния сектор. Но има и лица, който работят в държавния сектор на трудови договори и пак получават пенсия и заплата. За тях е необходимо да се приложат същите мерки.

Колко са 1650 души държавни служители -пенсионери и колко в повече са взели и дължат на държавата на фона на кражбите на парите и имоти на Баневи, Арабаджиеви и всички останали олигарси окрали държавата.....и те и техните семейства и близки няма за гласуват следващия път заради болните амбиции на някакво си министърче да се докаже на кого?

Калфин да каже, на кого направи услуга, когато като министър предложи и се прие този закон?

Само не ми е ясно защо ГЕРБ търпяха три години това положение? Явно и те знаят за кого е правен закона.

От януари 2015 г., та 4 години два дохода все от държавата.

От януари 2015 г., та 4 години два дохода все от държавата.

точно военните пенсионери и полицаи трябва да бъдат разкарани от такива клати_урски длъжности. Да ме прощават ама с какво право, чиновникът от МО или МВР, дето се е пенсионирал с всички облаги на 20 заплати и таван пенсия, ще продължава да работи?! Тези дето са редови военни и полицаи това не ги касае, ама те хората са по учения и на улицата, а не по бюрата?! С какви един чиновник, от МО или МВР, който обаче има и някакъв чин, е по-различен от чиновник без чин в МЗ, примерно. Айде стига, военна и полицейска държава, 45 години лапаха и сега продължават да лапат, лятото на почивка на базата на МО и МВР на морето, без пари почти, зимата на Боровец пак за без пари, специални детски градини за техните деца, е докога бе?

Да напускат пенсионерите на Ръководни длъжности. Младите хора трябва да имат шанс за развитие..... / едно кусче за 1 месец и са готови да поемат от пенсионера ...

които яростно оплюват пенсионерите и се сещам за приказката за царя, дето наредил да избият старците, но когато останали без семе за посев точно укрития от сина си и единствен останал жив старец им дал акъл да търсят зърно в мравуняците и така имали какво засеят наново. Не бързайте толкова да отписвате пенсионерите, защото и вие ще станете пенсионери и каквото е сега вашето отношение към тях такова ще е и това на децата и внуците ви към самите вас! Тази идея за изхвърляне от работа на пенсионерите не е от вчера и е още от времето на първото правителство на Борисов. И тогава имаше такива кампании и още тогава нищо друго, освен насаждането на омраза и ненавист от млади към стари не се постигна. Икономическите и социалните измерения на такива "кьрфишеци" са нищожни и пренебрежимо малки, но за сметка на това в политически аспект имат значително измерение с осигуряването на "съмишленици", които да са твърдо осигурени бройки от гласоподаватели и осигурен процентен праг от изборния вот! Трезвомислещите знаят за какво става на въпрос, а всички напористи "антипенсионери" ги съветвам да прочетат а Закона за държавния служител и в касаещият го обем Националния класификатор на длъжностите, да проумеят кого и в каква степен ще засегне таи твърде популистка и икономически безсмислена "мярка" и да продължат да пишат когато направят това и проумеят същността на нещата!

Чекай малко! Тук не ства дума за избиване (в буквалния смисъл на думата) на никого. А да се даде път на младите, на бъдещето. ... Разбира се - на онзи млад, който може. А мярката, относно пенсионирането, трябва да се приложи не само за държавните служители. Коментари - от рода на няма кадърни млади - не се приемат; да сте ги научили.

Koй пък частник ще прирата за пенсионер - държавен служител. Той цял живот клатил краката, на стари години ще се разработи.

В МВР много малко са пенсионерите работещи на първа линия, 99% са от гл. инспектор нагоре! Тези ръководни служители ако мислеха за работата и я работеха с желание нямаше да се пенсионират и да получават заплата и пенсия! Синдикатите да не се правят на утрепани , да не говорят за специфични длъжности, а да съдействат за освобождаването на такива служители. Най малкото е неморално при средна пенсия от 400лв служители на МВРи МО да вземат пенсия от 900лв и заплата над 1800лв Да се даде път на младите да работят, а за тези длъжности има служители с професионален опит и стаж над 15г

Защо толкова омраза към пенсионираните военни и полицаи. Недостигът на кадри е огромен. Всеки може да постъпи на работа, но по-лесно е да се говорят глупости.

Браво, заповядайте на работа не се притеснявайте особенно тези детоносят на бой.

Отдавна трябваше да бъде направено. А онези, "на ръководните длъжности" е крайно време да дадат възможност на по-младите да направят това, което самите те не успяха. Надали някога МВР е било с по-нисък рейтинг на доверие... Очакваме втора фаза - бюджетните служители най-сетне да започнат да плащат осигуровките си.

Га ги плащахме нИ рИвахте, ма са подсмърчате, щот часТника ще су купува нов Мерцедес и няма за заплати. Айсиктир.

имаш ли идея как ще процедираш с навършилите пенсионна възраст "политици", национални и евродепутати, кметове на големи и особено на малки населени места и до какво ще доведе тази безумна и натрапчиво лансирана от банкянския тиквоч и такива като теб идея?! Идея си нямате какво ще стане, но важното е сега с тази си атака да ударите по администрацията на Радев, нали?! Безскрупулни, нагли, двулични, безкрайно лъжливи, безцеремонни и долнопробни облечени във власт неграмотни идиоти, това сте всички от изпълнителната власт на това, днешното, държавно управление!

Аз за пръв път чета нещо смислено,дано да стане,но да се отнася и за тези в МВР и МО.Браво г-н Министър.

Да се изритат пенсионираните държавни търтеи и на тяхно място да не се назначава никой. И без това не работят, защо да храним нови търтеи. Имаме 600000 такива хрантутника. И те са ни много.

Искам да видя държавен хрантутник как работи в реалния сектор. Ама да му скъсват задника от бачкане, а не да подпира бюрото и да гони мухите.

за финансист та да прокопсаш с бизнеса си в реалния сектор!

Полвинчата работа. Пенсионерите от МВР и МНО трябва да избератъ или пенсия или заплата ако работят на държавна служба. То всъщност кога им изплащат 20-те заплати? Защото двама познати се пенсионираха, взеха 20те заплати, купиха по една гарсониера и пак се върнаха на работа. Та заплата, пенсия и наем... Не е зле. Зашо не са си подготвили заместници, като са толкова специфични условията.?

Наем,деца за гледане,съпруга без работа в Н-ския гарнизон,далеч от близки,24 часа на разположение.Не е зле за спящите на топло

кат ти е стигнал акъла само да наденеш фуражка...

20-те заплати служителите по ЗМВР ги вземат при реално пенсиониране при навършване на възрастта (напускане), но после се връщат на работа като държавни служители па Закона за държавиня служител или като ЛРТП, т.е. на трудов договор и така вземат и пенсия, и заплата. Това го правят повечето служители на щат в Министерството или в Главните дирекции.

Не ние работещите пенсионери трябва да напуснем работа, а ти некадърнико трябва да бъдеш изритан от стола,в който седиш заедно с твоя покровител,онзи от Банкя.

На вниманиято на ДИР и всичко коментиращи Още когато Иван Костов беше финансов министър излезна закон който гласеше , че ако трябва да бъде назначен служител на някъква позиция то преди това местото трябва да бъде обявено на борсата , ако няма човек в трудоспособна възраст отговарящ на длъжността тогава може да бъде нает пенсионер . Този момент си го спомням изключително добре зщото съм давал всеки три месецасведения за разни длъжности , докато не се сприятелих с шефа на бюрото и всичко започнахме да го правим по телефона . Помня , че и съвместно чествахме някакъв празник който беше много весело изкаран .

При Костов държавата тръгна да влиза в ред, обаче боклуците набързо го свалиха с фалшиви, измислени обвинения и нагли лъжи

но по цигански!

Дали при нормална (висока и обезпечаваща възрастния човек) пенсия, щеше да има толкова много работещи пенсионери - не, нямаше.

точно пенсионерите от МО и МВР взимат по 900 лв. пенсия всички, щото са били цивилки и лапачи, ама на 45 години стават и шапка на тоята, а моята баба, дето цял живот е блъскала нощни смени в завода и е с един куп болести, взима 300 лева, е социална справедливост. Не вярвам да мине този закон, тези имат много силно лоби и ще се преборят, а и Б.Б. е техен човек.

бре сине майчин та и ти да получаваш по 900 лева пенсия?! Не си станал защото не си годен като мъж да издържиш нито на военната ни на полицейската служба и защото ти е по-лесно и сигурно на мама под полата и всеки ден до гъза на жената, а не с месеци на учения по горите и полята или денонощно срещу измета на обществото!

Това е дискриминация и погазване на човешките права!!! Трябва да е по преценка на работодателя...Има пенсионери на държавни длъжности, които не са се пенсионирали...и не получаватзаплта и пенсия и тях ли ще смачкате...а да не мислите, че младите ще се затичат от чужбина...Глупости. Всеки има право да работи на равно основание. Това, че е пенсионер не може да му отнема права! Пенсията е вид застраховка за старост.. дайте да изгоним и тези които ползват застраховка за кола или застраховка за здраве.

На държавните служители работодател е данъкоплатеца. И аз като такъв искам те да напуснат държавните си службички. Като не им стига пенсията, да отидат на работа в частния сектор със своите незаменими знания и умения.

Я първо прочети кои по закон са държавни служители и тогава надавай вой!

Пенсио при застраховка на кола или здраве всеки месец ли ти наливат пари или ти наливаш за момента, в който се случат застрахователните условия. Или се пенсионираш или работиш държавната службичка, ако толкова си приритал

"Има пенсионери на държавни длъжности, които не са се пенсионирали..." Усещаш ли какъв нонсенс си написал...и никой не им пречи и не им отнема правото да работят в частния сектор, да ходят там, ако ги вземат.

Пенсионират те защото си остарял и вече не ставаш за работа. Как така хем си стар и получаваш пенсия, хем ставаш и за работа и получаваш и заплата??? Това трябва да се приложи и за военни и полицаи. Като искат в часния сектор има свободни работни места. Изобщо песнсиониран от държавния апарат няма как да продължава да работи там. На практика това е дъмпинг срещу младите. Един пенсионер работи без да му внасят осигуровки и излиза по-евтино на работодателя. Но ако работодателя е държавата сметката е, че гоним млади хора навън.

Пенсионират те защото такива са условията които ти налага държавата и ти казва до кога можеш да работиш дадена работа, а не защото, умствено, физически и психически не си годен и не може да продължиш да я работиш! По въпроса за старостта си направи справка с Ицко Финци и другите които ставата бащи и на възраст когато много от "младите" сте сдали багажа и от години наред вече безвъзвратно сте изпразнили потурите !

Веднъж господин Горанов да направи нещо умно за младите хора ни няма работа работят пенсионери които получават пенсия плюс висока заплата плюс телковите пенсии заплата

Горанчето какъв красив автогол ще си отбележи не е истина. Ако барне рахата на тия на държавна хранилка после кой ще гласува под строй на следващите избори бе ? това са потенциални близо 500 000 гласоподаватели като прибавим и малко от циганският катун и ето ти още едни 4 години за свободно крадене. А той Горанчето сега иска да ядоса онези 500 000 който гласиваха за ГРОБ с обещанието че ще им вдигат заплатите всяка година. Ми сега кво прайм м... :)

Мдааа..... 500 000 гласоподователи, казваш... Ама лесни сметки; нали: Хиляда коча - 2000 м ъде. ... Проста работа!

"Те са на много специфични длъжности. В повечето случаи са на ръководни позиции тяхната работа изисква специфични умения и опит. Реално, за да започне друг служител на тази работа ще е необходимо много време", категоричен беше председател на УС на Синдикален алианс "Сигурност" Лукан Лазарски. Ама моля ви що за абсурдни твърдения, нали и те са се учили.Който придобие години и стаж за пенсия да си почива, има много млади хора които са без работа.

с големи претенции и амбиции! А защо не направите заемането на дадено място да бъде на конкурсна основа с явни тестове и тогава да се види колко от младите напористи всезнайковци са годни и колко от тях са само мечтатели да седнат някому на стола и да му получават заплатата, но дали са годни да свършат и работата му - това не го казвате нали!

Нейсе! някой го каза!

И при нас се работят с пенсионери получават висока пенсия плюс заплати от 2300 лв трябва да си отиват

Е всички пенсионери да се съкратят,а още по правилно е да се съкрати 50% от администрацията,защито населението намаля също с 50%,а толкова многожагенций направиха ,за да изтопват държавният бюджет,,човешки ресурси,агенция за чуждеденците