Екоминистърът разпореди проверки на складовете с пестициди

Неправилното съхраняване на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност може да причини почвено замърсяване и да наруши качеството на прилежащите води

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Всичко, което е елемент на проверката е отдавна направено, описано, картотекирано и публично обявено на сайта на МОСВ (интерактивно), вкл. неохраняемите полуразрушени складове. Тази проверка е кьорфишек. Старите пестициди в изоставените складове причиняват системно, опасно, но несмъртоносно замърсяване по пътя на оттичане на повърхностните и подземните води. 350 пъти над нормите е възможно единствено при залпово замърсяване!

Тоя хорбашия сега се сети да проверява. От кога е министър?