17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Ако мислите, че някой ви верва... Много се лъжете

Гледайки графиката! За 6 месеца от 08.2021 до 02.2022 увеличението е 35 пункта. За 6 месеца от 02.2022 до 08.2022 увеличението е 30 пункта. Някой десносектант дали може да ни подскаже с кого сме воювали есента и зимата на 2021 година, че увеличението е по-голямо? Моля за аргументиран отговор. Лозунгите си ги пазете за партийните сбирки!

Тези сметки показват, че курса на лв. е силно надценен, което ние го знехме и преди това. При влизането ни в еврозоната всяка една държава може да протестира срещу сегашния курс и протеста ѝ ще бъде удовлетворен, след проверка на данните. Т.е. твърде вероятно е курса €/лв. да бъде коригиран преди това с реалния такъв. Не е вярно, че курса е фиксиран, но това го казват само някои от експертите и то много тихо. Мисирките не могат да схванат за какво става дума и също мълчат. Внимавайте в картинката.

Суха статистика и никакъв анализ! Защо изобщо ги пускате тези статии?