Цените на производител в промишлеността през август, отнесено към юли, са се повишили с 4,9 на сто в Европейския съюз, както и с 5 на сто в еврозоната. Това представлява увеличение на темповете им на нарастване спрямо юли, когато отново в месечно сравнение, отчетоха съответно увеличение с 3,7 на сто и с 4 на сто. Това сочат най-новите прогнозни данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

През август в сравнение със същия месец година по-рано производствените цени в ЕС са се повишили с 43 на сто, а тези в еврозоната - с 43,3 на сто.

В България цените на производител в промишлеността през август са се покачили с 12,5 на сто в сравнение с юли. Това представлява вторият най-голям ръст на показателя сред страните членки на Съюза, като преди нас е единствено Ирландия (+28,4 на сто). През юли цените на промишлените производители бяха с 8 на сто по-големи в сравнение с юни.

Родните производствени цени през август тази година спрямо август 2021 г. са регистрирали растеж, възлизащ на 68,3 на сто - третият най-голям сред страните от ЕС, а по-голяма стойност на показателя имат Ирландия (+97,4 на сто) и Румъния (+70,9 на сто). През юли българските производствени цени са отчели ръст с 55,9 на сто спрямо същия месец на миналата година.

Снимка: Евростат

Месечно сравнение по основни промишлени сектори и по страни членки

В ЕС през август в сравнение с юли, най-голямо увеличение на цените на промишлен производител са регистрирали в секторите:

 • енергетика (+11,9 на сто),
 • нетрайни потребителски стоки (+0,9 на сто),
 • дълготрайни потребителски стоки (+0,3 на сто),
 • капиталови стоки (+0,3 на сто),
 • междинни стоки (+0,1 на сто).

През август цените в промишлеността като цяло, с изключение на сектор енергетика, са се повишили с 0,3 на сто. Най-висок месечен ръст на производствените цени в промишлеността е отчетен в Ирландия (+28,4 на сто), България (+12,5 на сто) и Унгария (+10,6 на сто). Понижения на показателя се наблюдават в Люксембург (-1,8 на сто), Португалия (-0,6 на сто) и Чехия (-0,1 на сто).

Месечно сравнение по основни промишлени сектори и по страни членки

Отново в месечно сравнение цените на производител в промишлеността в еврозоната през август са нараснали:

 • енергетика (+11,8 на сто),
 • нетрайни потребителски стоки (+0,8 на сто),
 • дълготрайни потребителски стоки (+0,3 на сто),
 • капиталови стоки (+0,4 на сто) и
 • междинни стоки (+0,1 на сто).

С изключение на сектор енергетиката цените в цялата промишленост са се повишили с 0,3 на сто.

Годишно сравнение по основни промишлени сектори и по страни членки

През август 2022 г. спрямо миналогодишният август сред 27-членния съюз цените на промишлените производители са се покачили в секторите:

 • енергетика (+115,4 на сто),
 • нетрайни потребителски стоки (+15,6 на сто),
 • дълготрайни потребителски стоки (+10,2 на сто),
 • капиталови стоки (+8,1 на сто) и
 • междинни стоки (+20,1 на сто).

Цените в цялата промишленост в ЕС, с изключение на сектор енергетика, са се увеличили с 15,1 на сто на годишна база през август. За същия период производствените цени в промишлеността в еврозоната са нараснали в секторите: енергетика (+116,8 на сто),

 • нетрайни потребителски стоки (+14,4 на сто),
 • дълготрайни потребителски стоки (+9,8 на сто),
 • капиталови стоки (+7,8 на сто) и
 • междинни стоки (+19,9 на сто).

Цените на производител в цялата промишленост, без сектор енергетиката, са се увеличили с 14,5 на сто.

Производствените цени на промишлените стоки са наддали сред всички страни от ЕС, като най-висок годишен ръст са отчели Ирландия (+97,4 на сто), Румъния (+70,9 на сто) и България (+68,3 на сто).