Алианц Банк и Търговска банка Д са поредните две банки, които подписаха споразумения с Българската банка за развитие (ББР) и ще приемат искания за отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4500 лева. Клоновете им ще бъдат подготвени за обслужване по програмата след 18 май.

Общинска банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка и Интернешънъл Асет Банк стартираха работа по програмата в края на април. До момента са одобрени 2171 безлихвени заема от четирите банки с гаранция от ББР.

В Общинска банка, която първа започна да обработва заявления на гражданите, одобренията са 1150. В Първа инвестиционна банка потвърдените заеми са 836, 115 - в Инвестбанк и 70 - в Интернешънъл Асет Банк.

Над две трети от исканията са от служители в неплатен отпуск. Значително по-малко са кандидатствалите за кредит самоосигуряващи се лица.

Предстои финализиране на процеса по сключване на споразумения с още 6 банки, заявили интерес към програмата, съобщиха от ББР.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми в размер до 4500 лева.

Финансовите средства се отпускат наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Какви са условията, на които трябва да отговаря получателят

  • Кредитоискателят трябва да е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
  • не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
  • има отработени поне пет работни дни през месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск;
  • ако за кредитоскателя има платени осигурителни вноски;
  • ако кредитоискателят ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.