Търговският баланс на страната за ноември 2021 г. е отрицателен в размер на 562,8 млн. евро при дефицит от 317,9 млн. евро за ноември 2020 г., съобщи Българската народна банка.

За януари - ноември 2021 г. търговският баланс е отрицателен - 2802,9 млн. евро (4,3 на сто от прогнозния БВП), при дефицит от 1,646 млрд. евро (2,7 на сто от БВП) за същия период на 2020 година.

Износът на стоки за ноември миналата година е близо 3,2 млрд. евро, като нараства със 709,4 млн. евро (28,8 на сто) в сравнение с този за ноември 2020 г. За януари - ноември 2021 г. износът е малко над 31,1 млрд. евро (47,4 на сто от БВП), като се повишава с 6,1 млрд. евро (24,5 на сто) в сравнение с този за същия период на 2020 година.

Вносът на стоки за ноември 2021 г. е над 3,7 млрд. евро, като се увеличава с 954,3 млн. евро (34,3 на сто) спрямо ноември предходната година. За януари - ноември 2021 г. вносът е почти 34 млрд. евро (51,7 на сто от БВП), като нараства с над 7,2 млрд. евро (27,3 на сто) спрямо същия период на 2020 година.

През ноември миналата година салдото по услугите е положително в размер на 220,2 млн. евро при положително салдо от 211,1 млн. евро за ноември 2020 г. За януари - ноември 2021 г. салдото е положително в размер на над 4 млрд. евро (6,1 на сто от БВП) при положително салдо от над 2,8 млрд. евро (4,6 на сто от БВП) за януари - ноември 2020 година.

Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2021 година е отрицателна и възлиза на 178,9 млн. евро при дефицит от 207,9 млн. евро за ноември 2020 г. За януари - ноември 2021 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и е 363,4 млн. евро (0,6 на сто от БВП) при излишък от 852,8 млн. евро (1,4 на сто от БВП) за януари - ноември 2020 година.

За ноември 2021 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 346,3 млн. евро при отрицателно салдо от 271 млн. евро за ноември 2020 година. За януари - ноември 2021 г. текущата сметка е отрицателна на стойност 477,3 млн. евро (0,7 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 7,6 млн. евро (0,01 на сто от БВП) за януари - ноември 2020 година.

Капиталовата сметка за ноември е в размер на 167,4 млн. евро при положителна стойност от 63,1 млн. евро за ноември 2020 година. За януари - ноември 2021 г. капиталовата сметка е положителна на равнище 840,7 млн. евро (1,3 на сто от БВП), при положителна стойност от 860,4 млн. евро (1,4 на сто от БВП) за януари - ноември 2020 година.

Финансовата сметка за ноември 2021 г. е отрицателна в размер на 491,4 млн. евро при положителна стойност от 425,4 млн. евро за ноември 2020 година. За януари - ноември 2021 г. финансовата сметка е положителна - над 2,9 млрд. евро (4,4 на сто от БВП), при положителна стойност от 2,7 млрд. евро (4,5 на сто от БВП) за същия период на 2020 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 130,6 млн. евро за ноември 2021 г., при повишение от 64,9 млн. евро за ноември 2020 г. За януари - ноември 2021 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 1,277 млрд. евро (при растеж от 2387,2 млн. евро за януари - ноември 2020 г.).