Регистрираните в Българската народна банка (БНБ) дружества, декларирали извършване само на дейност по придобивания на вземания по кредити са 17, в това число 6 от държави-членки на ЕС, които осъществяват дейност на територията на страната чрез клон или директно. В регистъра са включени и 8 дружества, които извършват повече от една финансови дейности, сред които и придобиване на вземания по кредити, при критериите за същественост. Това коментираха пред Dir.bg от Централната банка.

Припомняме, че преди дни вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова обяви от парламентарната трибуна, че около 40 незаконни колекторски фирми тормозят народа. В началото на годината Нинова инициира експертен съвет на управляващата коалиция за Закон за колекторските фирми. Целта е да бъде обсъден и изготвен проект на Закон за статута и механизмите на работа на търговските дружества, извършващи дейности по събиране на вземания по потребителките договори (т.нар. колекторски фирми). 

Съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), Българската народна банка води регистър на финансовите институции, които по занятие извършват някоя от изрично посочените в закона дейности и когато една или повече от тези дейности е съществена (чл. 3а от ЗКИ).

"Наред с други, посочени в закона дейности, ЗКИ предвижда регистрационен режим на дружества, които извършват дейност по занятие "придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други)" (чл. 2, ал. 2, т. 12 от ЗКИ). В този смисъл, за да подлежи на регистрация по смисъла на ЗКИ, дружество следва да извършва дейност по придобиване на вземания по кредити. Тази дейност може да се извършва от банка или от финансова институция, по смисъла на ЗКИ", обясниха от БНБ.

В регистъра на БНБ не се вписват дружества, които извършват търговски факторинг (сделки по придобиване на вземания, произтичащи от договор за доставка на стоки или предоставяне на услуги), а само дружества, чиято съществена дейност е придобивания на вземания, произтичащи от предоставяне на кредити.

Важно е да отбележим, че Законът за кредитните институции не регламентира понятието "колекторска фирма".

Информация за финансовите институции, които извършват дейности по чл. 3а от ЗКИ, както и данни за видовете дейности извършвани от тях, можете да намерите тук

От Асоциацията за управление на вземания коментираха, че членовете ѝ се противопоставят на всички нелоялни практики и подкрепят работещи идеи, свързани със създаването на ефективна законова рамка, която да гарантира справедливо уреждане на отношения между кредиторите и техните клиенти.

"В Асоциацията членуват единствено легитимни компании, които спазват всички законови норми в България", категорични бяха от браншовото сдружение.