Българската народна банка (БНБ) "затяга" контрола над кредитирането в страната. Това става ясно от решение на Централната банка, с което Управителният съвет на БНБ увеличава нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г., като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на буфера остава на текущото ниво от 0.5 на сто.

Решението идва в отговор на рисковете, които крият ускорените темпове на  кредитиране за домакинствата, особено в сегмента на жилищните кредити.

"Продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж при съществуващите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическата среда", категорични са от БНБ. От решението на регулатора става още ясно, че политиката на банките налага "изграждането на буферен капацитет срещу цикличните рискове".

От Централната банка на страната допълват, че предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, повишението на равнището на антицикличния буфер от 1.0% на 1.5% в сила от 1 януари 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките. 

В началото на месеца управителят на Българската народна банка Димитър Радев коментира, че в момента не можем да се говори за имотен балон, но има такъв тренд.

"Ето защо Българската народна банка предприема мерки, така че този тренд да не доведе до имотен балон", каза тогава гуверньорът пред БТВ.

Припомняме, че преди три месеца Централната банка на страната въведе мерки в посока на ограничаване на кредитирането.

"В основата на това решение е увеличаването или активирането на т.нар. антицикличен капиталов буфер*. Това е превантивна мярка срещу ускореното увеличаване на ръста на кредитите и по-специално на ипотечните кредити. Ние следим внимателно този процес, анализираме внимателно равнището на тези мерки, които предприемаме и тяхното изпълнение на всеки три месеца", обясни гуверньорът. 

Това, което е важно да се знае, е че БНБ взема решението сега, но то влиза в сила след една година.

*Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на равнището от 0.5%.

На 16 септември 2021 г. Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките. В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на БНБ, решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила.

За периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, се запазва на текущото ниво от 0.5 на сто.