Люксембургската фондова борса (LuxSE) днес регистрира за търговия първите социални облигации, емитирани по инструмента SURE на ЕС. Това стана в присъствието на европейския комисар по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан и на премиера на Люксембург Ксавие Бетел, съобщи Европейската комисия. Съобщението публикува и Люксембургската фондова борса.

По-рано тази година ЕС създаде Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), за да помогне да бъдат защитени работните места и работниците в цяла Европа, които бяха силно засегнати от пандемията от Ковид-19.

Социалните облигации ще се предлагат на Люксембургската зелена борса (LGX).

Гордеем се изключително много с регистрирането за търговия на социалните облигации по инструмента SURE на нашата борса и с тяхното предлагане на LGX - нашата платформа, посветена изключително на устойчивите ценни книжа. С облигациите се набират средства, за да се осигури защитата на стотици хиляди работни места в множество държави членки. Приносът за приобщаващ и устойчив растеж е в основата на мисията на LGX и днешното регистриране за търговия на тези облигации бележи важен етап не само за Европа, но и за устойчивото финансиране, коментира Роберт Шарф, изпълнителен директор на LuxSE.

Безпрецедентен интерес сред инвеститорите

Емитираните социални облигации на стойност 17 милиарда евро са първата по рода си емисия социални облигации от страна на Европейската комисия. Тя се състои се от два транша: транш в размер на 10 милиарда евро с 10-годишен матуритет и транш от 7 милиарда евро с 20-годишен матуритет.

Обемът на записаните облигации беше 13 пъти по-голям от този на предложените облигации, като търсенето надхвърли 233 милиарда евро. Това е израз на огромната подкрепа от страна на инвеститорската общност за социални облигации в защита на работните места и в подкрепа на борбата с нарастващата безработица в европейските държави, предизвикана от пандемията от Ковид-19 и произтичащата от нея икономическа криза.

Днешната регистрация за търговия на Люксембургската фондова борса е друг ключов момент от процес, започнал преди месеци с нашата целенасочена работа по създаването на SURE. Този инструмент дава възможност за бърза финансова подкрепа в социалната сфера, особено в областта на заетостта, която е силно засегната от кризата. Емитирането на социални облигации показва твърдия ангажимент на ЕС за насърчаване на устойчивото финансиране също и на световно равнище. Успехът сред инвеститорите миналата седмица е доказателство, че те оценяват не само сигурността, гарантирана от ЕС, но и качеството на инвестициите, в съответствие със стратегическите политически приоритети на ЕС, като устойчивост, социална справедливост и екологосъобразна икономика, заяви Йоханес Хан, европейски комисар по въпросите на бюджета и администрацията.

Борба с безработицата

По-рано този месец Европейската комисия установи рамка за социални облигации, съгласувана с Принципите за социалните облигации на Международната асоциация на капиталовите пазари.

Независимата оценка на рамката за социални облигации, извършена от Sustainalytics, беше положителна. Емисията на социалните облигации в рамките на Програмата на ЕС за емитиране на дългови инструменти се урежда от люксембургското право.

По инструмента SURE на ЕС могат да се заемат средства на капиталовите пазари в размер до 100 милиарда евро в подкрепа на усилията за защита на работните места и за борба с безработицата в цяла Европа. До този момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа на обща стойност 87,9 милиарда евро по програмата за защита на работните места и работниците в съответните държави. Съгласно рамката за социални облигации държавите членки ще докладват за разпределението на средствата и за конкретното въздействие по отношение на броя на подпомогнатите работни места.

Акцент върху социалното измерение

Социални облигации по инструмента SURE на ЕС са регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса и се предлагат на Люксембургската зелена борса - водещата световна платформа, посветена изключително на устойчивите ценни книжа. LuxSE учреди LGX през 2016 г. като пряк принос към Парижкото споразумение относно изменението на климата и целите на ООН за устойчиво развитие. LGX улеснява устойчивите инвестиции и спомага за пренасочване на капиталовите потоци към екологосъобразно и устойчиво развитие. Днес LGX обхваща около 830 ценни книжа на стойност над 320 милиарда евро.

Рамката на ЕС за социални облигации по инструмента SURE ще допринесе за постигането на напредък по цел 3 на ООН за устойчиво развитие "Добро здраве и благосъстояние" и цел 8 "Достоен труд и икономически растеж". По този начин програмата за социални облигации по инструмента SURE допринася за стратегията за устойчиво развитие, определена от ЕС.

За Люксембургската фондова борса

Люксембургската фондова борса (LuxSE) е порталът за достъп до международни инвеститори. С повече от 37 000 допуснати за търговия ценни книжа, включващи 33 000 дългови инструмента от 2 000 емитента в 100 държави, LuxSE е една от водещите световни борси за търговия с международни финансови ценни книжа, която предлага уникална и интегрирана услуга, обхващаща услуги по котиране, търговия и информация.

През 2016 г. LuxSE стартира Люксембургската зелена борса (LGX) и стана първата фондова борса в света, която управлява платформа, посветена изцяло на устойчивите ценни книжа. LGX се превърна в средище за емитенти и инвеститори, които са загрижени за крайния ефект от техните инвестиции, като тя има най-голям глобален пазарен дял на регистрираните за търговия зелени и социални облигации и облигации за устойчивост.

LuxSE управлява също така специализираното дъщерно дружество Fundsquare, което предоставя услуги за подпомагане и стандартизиране на трансграничното разпространение на инвестиционни фондове. За повече информация посетете www.bourse.lu.