В последните си дни на власт старото правителство прие ключова промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Тя засяга начина за изчисляване на пенсията, която кандидат-пенсионерите ще получават от Националния осигурителен институт. 

По-конкретно: при определянето на индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж, през които човек се е осигурявал в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Какво всъщност означава за бъдещите пенсионери промяната, Dir.bg попита Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 

"Промяната е в посока коригиране, макар и частично, на несправедливото изчисление на редукцията на индивидуалния коефициент при определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване", обясниха експертите на асоциацията. Според тях, ако прилагането на действащата формула би довело хипотетично до около 20%-22% процента намаление, то с тази промяна, намалението би било около 9%. "Разбира се, ако законодателят вземе под внимание цялата неотчетена държавна субсидия, редукцията би била около 6%", допълват от БАДДПО.

Експертите са на мнение, че макар и необходима, настоящата промяна не е достатъчна за отстраняване на несправедливостта в системата. Това е така, защото намалението на пенсията от фонд "Пенсии" на ДОО през годините ще се променя в зависимост от степента на неотчетеното държавно субсидиране на фонд "Пенсии" на ДОО, т.е. колкото повече държавата субсидира фонд "Пенсии" на ДОО, без това да се отчита при съпоставката на вноските, необходими за изплащане на пенсиите от универсалните фондове и фонд "Пенсии" на ДОО, толкова повече би било несправедливото намаление за хората, които имат и втора пенсия, отбелязват от БАДДПО.

"Крайно необходимо е да се приведе системата, призвана да създава социална сигурност, в справедлива система за социална сигурност. Още повече, че за тази година в закона са предвидени 6 млрд. лева трансфер от държавния бюджет, което представлява половината от предвидените разходи за пенсия на фонд "Пенсии" на ДОО. Това е сериозна сума, която не може да бъде пренебрегната само защото законът не я назовава изрично - вноска", допълват експертите.

Обществото има правото да изисква тази справедливост, защото държавната субсидия идва от общите данъчни постъпления, чийто източник са всички данъкоплатци, в т.ч. осигурени и пенсионери, категорични са от БАДДПО.