Над 4,8 милиона души са осигурените в четирите вида пенсионни фондове, сочат данните на Комисията за финансов надзор към 31 декември 2020 г. Броят им нараства 1,18 на сто за година.

Важно е да се знае, че индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените варира в широки граници и зависи от множество фактори като:

  • продължителността на осигурителния период;
  • осигурителната вноска и осигурителния доход;
  • редовното постъпване на вноските във фонда;
  • удържаните такси;
  • постигнатата доходност.

Снимка: КФН

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване са натрупани нетни активи на стойност 17,2 млрд. лева. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217,3 млн. лв. и се увеличават с 9,02 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към края на 2020 г. е в размер на 55,9 млн. лева.