Първите пенсионери след 31 август 2021 г., може да очакват средно с около 10 на сто или 50-60 лв. по-висок размер на пенсията от Националния осигурителен институт (НОИ) в сравнение с тази, която биха получили, ако не бъде предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент. Това стана ясно по време на онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съобщиха от правителствената пресслужба.

Измененията предвиждат при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ да се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които бъдещият пенсионер се е осигурявал в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж.

Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Идеята е така определянето на намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване да става по-прозрачно и по-справедливо.

Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване.