Към 30 ноември 2023 г. печалбата на банковата система възлиза на 3,3 млрд. лв. - с 1,4 млрд. лв. (75 на сто) повече спрямо отчетената за същите единадесет месеца на 2022 г., съобщава Българската народна банка (БНБ).

През ноември активите на банковата система нарастват с 234 млн. лв. (0,1 на сто) до 164,4 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси нарастват през ноември с 1,3 млрд. лв. (1,2 на сто) до 110,2 млрд. лв. в края на месеца. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 204 млн. лв. (1,5 на сто) до 13,6 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл отбелязва нарастване с 1,1 млрд. лв. (1,2 на сто) до 96,6 млрд. лв., като увеличението на кредитите за домакинства е с 666 млн. лв. (1,7 на сто), на кредитите за нефинансови предприятия - с 348 млн. лв. (0,7 на сто), на тези за сектор държавно управление - с 69 млн. лв. (6 на сто), и за други финансови предприятия - с 50 млн. лв. (0,6 на сто).

В края на ноември депозитите в банковата система възлизат на 140,1 млрд. лв. и спрямо края на октомври нарастват с 19 млн. лв. (0,01 на сто). Увеличение се наблюдава при депозитите на домакинствата (със 738 млн. лв. или 0,9 на сто) и на други финансови предприятия (със 193 млн. лв. или 5,5 на сто). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия - с 823 млн. лв. (1,8 на сто), на сектор държавно управление - със 77 млн. лв. (2,1 на сто), както и тези на кредитни институции - с 13 млн. лв. (0,2 на сто).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на ноември е 19,9 млрд. лв. и спрямо края на октомври се увеличава с 254 млн. лв. (1,3 на сто). Основен принос за растежа има повишената печалба през месеца, посочва БНБ.