Правителството одобри законопроект на нов Закон за Българската народна банка. С него се цели обезпечаването на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на страната ни. Евросистемата се състои от Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет (МС). По-рано днес правителството проведе последното си за годината редовно заседание.

"Пълното отразяване на изискванията на правото на Европейския съюз в устройствения закон за Българската народна банка е свързано и с преодоляване на правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка и Европейската комисия за 2022 г., както и в предходни доклади", уточняват от МС.

Те са по отношение на правната уредба на паричната политика, събирането на статистически данни, управлението на международните валутни резерви, платежните системи, емитирането на банкноти, избора на независими одитори, финансовото отчитане, политиката по определяне на валутния курс, международното сътрудничество и др., добавят от правителствената пресслужба. Отстраняването на правните несъответствия е и една от мерките в Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на страната ни след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), посочват още от МС.

С новия закон се създава правна рамка, която съответства изцяло на разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз и на Устава на Европейската система на централните банки и ЕЦБ. Урежда се статутът на еврото като парична единица, определя се дизайнът на националната страна на разменните евромонети, пускането и изваждането от обращение, замяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и евромонети.

Целта ни остава приемане на еврото на 1 януари 2025 година, заяви министърът на финансите Асен Василев след заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси в началото на декември. Страната ни изпълнява три от четирите условия към момента, в това число и условието за дефицита, който към края на ноември е 0,6 процента, при изискване 3 процента, каза той.