Търговският баланс на България за октомври 2023 г. е отрицателен в размер на 442,5 млн. евро при дефицит от 792,2 млн. евро през октомври 2022 г., сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

За периода януари - октомври 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 2,285 млрд. евро (2,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП) при дефицит от над 3,961 млрд. евро (4,6 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки през октомври е за близо 3,835 млрд. евро, като намалява със 108,7 млн. евро (2,8 на сто) в сравнение с този през октомври 2022 г. (3,943 млрд. евро). За периода януари - октомври 2023 г. износът е за над 36,7 млрд. евро (38,4 на сто от БВП), като намалява с над 2,8 млрд. евро (7,2 на сто) в сравнение с този за същия период на 2022 г.

Вносът на стоки през октомври е за повече от 4,277 млрд. евро, като намалява с 458,4 млн. евро (9,7 на сто) спрямо същия месец на 2022 г. За януари - октомври 2023 г. вносът е малко над 39 млрд. евро (40,8 на сто от БВП), като се понижава с 4,5 млрд. евро (10,4 на сто) спрямо същия период на 2022 г.

Салдото по услугите за октомври е положително в размер на 561,6 млн. евро при положително салдо от 445,6 млн. евро за октомври 2022 г. За периода януари - октомври 2023 г. салдото е положително в размер на близо 5,778 млрд. евро (6 на сто от БВП) при положително салдо от 4,574 млрд. евро (5,3 на сто от БВП) за периода януари-октомври 2022 г.

Текущата и капиталова сметка на България за октомври е положителна и възлиза на 196,9 млн. евро при дефицит от 439 млн. евро за октомври 2022 година. За януари - октомври 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на близо 2 млрд. евро (2,1 на сто от БВП прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП) при отрицателно салдо от над 1,2 млрд. евро (1,4 на сто от БВП) за януари - октомври 2022 година.

Капиталовата сметка за октомври е положителна и възлиза на 159,4 млн. евро при излишък от 45,9 млн. евро за октомври 2022 г. За периода януари - октомври 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на малко над 1 млрд. евро (1,1 на сто от БВП), при отрицателна стойност от 439,6 млн. евро (0,5 на сто от БВП) за януари - октомври 2022 г.

Финансовата сметка за октомври 2023 г. е положителна в размер на 80,1 млн. евро при отрицателна стойност от 94,4 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. финансовата сметка е положителна - над 1,2 млрд. евро (1,3 на сто от БВП), при положителна стойност над 2,691 млрд. евро (3,1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с почти 200 млн. евро за октомври 2023 г., при повишение със 75 млн. евро за октомври 2022 г. За януари - октомври 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с близо 3,4 млрд. евро (при увеличение с над 2,2 млрд. евро за януари - октомври 2022 г.).