От 1 януари 2024 г. основеният лихвен процент (ОЛП - проста годишна лихва) става 3,79 на сто, съобщи днес Българската народна банка (БНБ) на интернет страницата си.

Това е първото понижение на основната лихва от октомври 2022 година, макар и с едва 0,01 на сто спрямо нивото от 3,80 на сто през декември. През ноември ОЛП също беше 3,79 пункта, през октомври - 3,64 на сто, през септември - 3,53 на сто, през август - 3,29 на сто, през юли - 3,12 на сто, през юни - 2,96 на сто, през май - 2,77 на сто, през април- 2,47 на сто, през март - 2,17 на сто, през февруари - 1,82 и през януари - 1,42 на сто.

До края на септември 2022 година ОЛП беше 0,00 процента, а от първи октомври 2022 година БНБ го вдигна на 0,49 на сто.

Кредити

През ноември средният лихвен процент по кредитите, вземани от бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, остава на ниво от 4,11 на сто, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,06 пр. п. до 4,42 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0,15 пр. п. до 5,34 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,05 пр. п. до 5,81 на сто. През ноември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,03 пр. п. до 3,58 на сто, а по овърдрафта в евро спада с 0,01 пр. п. до 5,47 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,3 на сто (1,1 млн. лв.) до 417,4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 51,2 на сто (255 млн. лв.) до 753,1 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 3,6 на сто (15,6 млн. лв.) до 447 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 20,1 на сто (16,1 млн. лв.) до 63,7 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро нараства с 58,2 на сто (306,5 млн. лв.) до 833,2 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 23,2 на сто (82,9 млн. лв.) до 440,9 млн. лв.

Средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове остава на нивото от предходния месец 8,59 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити намалява с 0,01 пр. п. до 9,09 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,01 пр. п. до 2,58 на сто, а ГПР по тези кредити се повишава с 0,06 пр. п. до 2,92 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,03 пр. п. до 4,07 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,05 пр. п. до 4 на сто. През ноември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,22 пр. п. до 14,64 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,05 пр. п. до 20,82 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 3,9 на сто (28,7 млн. лв.) до 772,6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 3 на сто (3,7 млн. лв.) до 128,8 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава с 12,9 на сто (85,9 млн. лв.) до 753,3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се понижава с 0,8 на сто (1,3 млн. лв.) до 161 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 19,7 на сто (5,1 млн. лв.) до 20,7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 34,3 на сто (2,1 млн. лв.) до 4,1 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 21,7 на сто (4,8 млн. лв.) до 17,2 млн. лв.

Депозити

През ноември в сравнение с октомври средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса (ДДМ) в левове се увеличава с 0,53 пр. п. до 2,27 на сто, а по тези в евро - с 0,98 пр. п. до 3,10 на сто. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,04 на сто, а по тези в евро се повишава с 0,03 пр. п. до 0,08 на сто. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 25,2 на сто (119,1 млн. лв.) до 591,1 млн. лв., а по тези в евро спада с 13,7 на сто (66,4 млн. лв.) до 418,4 млн. лв.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на домакинствата в левове нараства с 0,06 пр. п. до 0,75 на сто, а по тези в евро - с 0,09 пр. п. до 1,22 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0,01 на сто. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се запазват на нивата от предходния месец съответно 0,10 на сто и 0,15 на сто. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 2,1 на сто (4,9 млн. лв.) до 231,2 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро - с 14,9 на сто (29,6 млн. лв.) до 169,5 млн. лв.