Българската народна банка БНБ обяви, че от 1 ноември 2023 г. основният лихвен процент (проста годишна лихва) ще е в размер на 3.79 на сто.

Основната лихва започна да расте от октомври миналата година, когато се покачи от нула процента до 0,49 на сто. От 1 ноември 2022 г. лихвата беше увеличена на 0,59 на сто, а от 1 декември 2022 година - на 1,30 на сто.

От началото на 2023 г. основният лихвен процент продължава да расте всеки месец. От първи януари той стана 1,42 на сто, през февруари се покачи до 1,82 на сто, през март беше 2,17 на сто, през април - 2,47 на сто, през май - 2,77 на сто, през юни - 2,96 на сто, през юли - 3,12 на сто, август - 3.29 на сто, септември - 3,53 на сто, октомври - 3,64 на сто, ноември 3,79 на сто.

От началото на годината ОЛП (вкл. за ноември) се е увеличил с 2,37 процентни пункта.  

В предишно свое съобщение БНБ уточни, че ОЛП за текущия месец е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.